Mistrovství České a Slovenské republiky v přesném létání

27. Mistrovství ČR v přesném létání se konalo na letišti Moravská Třebová ve dnech 23. – 26. 5. 2019. Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžících z České republiky a 4 soutěžící ze Slovenska. Na zahájení proběhl všeobecný briefing na učebně Leteckého akrobatického centra ČR.

Závěrečný ceremoniál proběhl na ploše před hangárem AK Moravská Třebová, kde byli za účasti předsedy AKMT pana Pavla Řeřichy dekorováni všichni soutěžící diplomy a vítězové obdrželi medaile AeČR.

V prvním dnu soutěže se uskutečnily 2 soutěžní etapy a trénink přistání. Ve druhém soutěžním dnu se odletěla 1 soutěžní etapa a poté proběhla soutěž v přesnosti přistání. V průběhu soutěže nebyla podána žádná stížnost ani protest.

Hlavním rozhodčím soutěže byl Martin Hřivna, který současně vykonával funkci hlavního výpočtáře a meteorologa. Staviteli tratí byli František Železný a Petr Vestfal, kteří se také postarali o rozvoz a sebrání znaků z plachet, rozmístěných po tratích v souladu s pravidly. Kontrolu pozemních příprav a podkladů pro soutěžící obstarávala Marie Hřivnová, která rovněž působila jako zapisovatelka při soutěži v přistání. Všichni rozhodčí odvedli profesionální práci a jen těžko si lze představit, kdyby kterýkoliv z nich nebyl k dispozici. Troufám si říci, že v takovém případě by se mistrovství nemohlo uskutečnit. Na tomto místě je proto mojí povinností všem zúčastněním rozhodčím poděkovat za jejich obětavou a profesionální práci.

Soutěž byla organizována a připravena velmi dobře, veškerý personál byl ochotný a přátelský!!! Plánovaný program soutěže byl splněn na 100 %. Děkuji všem, kteří se na úspěšném průběhu soutěže podíleli a jsou jmenováni výše. Dík patří také AK Moravská Třebová a Leteckému akrobatickému centru ČR.

Oficiální výsledky jsou zde.

Jiří DODAL
předseda Jury