fbpx

Pozvánka na výcvikový kurz dispečera AFIS/RADIO

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás pozvat na výcvikový kurz pro získání průkazu dispečera AFIS. Výcvikový kurz je určen osobám vykonávající službu RADIO/AFIS, které nevlastní pilotní průkaz a osobám, které vlastní pilotní průkaz a vykonávají službu AFIS. AeČR plánuje pořádat 2–3 kurzy ročně. Termín výcvikového kurzu AFIS bude 12. – 20. 10. 2019. Další výcvikový kurz AFIS se bude konat v dubnu 2020, případně v lednu 2020, pokud bude zájem.

Aeroklub České republiky je oprávněnou výcvikovou organizací dle č.j. 1635-18-701 ze dne 1.3.2018 v souladu s EU NK (EU) č.2015/340 a NEPar (ES) č.216/2008

Adresa kurzu:                                   Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 – Holešovice

Termín kurzu:                                   12. – 20. 10. 2019

Cena kurzu pro členy AeČR:       2000,-Kč

Cena kurzu pro nečleny AeČR: 4000,-Kč

Přihlášky, volnou formou, zasílejte nejpozději do pátku 4. 10. 2019 emailem na adresu afis@aecr.cz.

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a číslo pilotního průkazu (pokud jste držitelem).

Školitelé: Vladimír Machula, Martin Mezera, Karel Hořínek

Teoretická výuka pro držitele pilotního průkazu je v rozsahu 8 vyučovacích hodin (1hod/45 minut).
Teoretická výuka pro osoby, které nevlastní pilotní průkaz, je v rozsahu 32 vyučovacích hodin (1hod/45 minut).

Přezkoušení bude probíhat dle zkušebního řádu AFIS AeČR a sestává se z písemného testu a ústní zkoušky. Konkrétní rozpis zkoušek bude k nahlédnutí ve zkušebním řádu v průběhu kurzu.

V případě zájmu či jakýchkoliv další dotazů nás neváhejte kontaktovat na email: afis@aecr.cz nebo telefonicky 608 760 014.

S pozdravem,

Vladimír Machula.

Harmonogram výcviku

Sobota, 12.10.:                 10:00-11:30:                      L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO1

                                               12:30-14:00:                      Meteorologie1

                                               14:30-16:00:                      Meteorologie1

                                               16:30-18:00:                      Frazeologie1

Neděle, 13.10.:                 15:00-16:30:                      Letecké předpisy2

                                               17:00-18:30:                      Letecké předpisy2

Pondělí, 14.10.:                 17:00-18:30:                      Letecké předpisy2

Úterý, 15.10.:                    17:00-18:30:                      Meteorologie2

Středa, 16.10.:                   17:00-18:30:                      Navigace2

Čtvrtek, 17.10.:                 17:00-18:30:                      Navigace2

Pátek, 18.10.:                    09:45-10:00:                      Přezkoušení ze samostudia1

10:00-11:30:                      L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO1

                                               12:30-14:00:                      Letecké předpisy1

                                               14:30-16:00:                      L-11 dodatek N/S – AFIS/RADIO

                                               16:30-18:00:                      Letecké předpisy

Sobota, 19.10.:                  10:00-11:30:                      Navigace

                                               12:30-14:00:                      Frazeologie

                                               14:00-18:00:                      Zkoušky

Pozn.:   1 – pouze pro osoby nevlastnící pilotní průkaz

2 – pouze pro osoby nevlastnící pilotní průkaz – samostudium