Kalendář 2020

Podmínky k zařazení sportovní akce do kalendáře v roce 2020

Požadavky na uvedení akce v oficiálním kalendáři AeČR 2020

Termín do 30.11.2019

AeČR žádá všechny členské organizace, organizátory leteckých sportovních akcí a partnery o předložení termínů akcí k uveřejnění do kalendáře akcí 2020. Kalendář je určen pro všechny události členských organizací, národní soutěže, mezinárodní soutěže s účastí našich reprezentantů, letecké dny, dny otevřených dveří, slety, letecky orientovaná setkání, jednání apod.

Kalendář je uveden na webu http://aecr.cz/kalendar/

Publikace kalendáře a povinnosti organizátorů

Je povinností pořadatele akce, která je uvedena v kalendáři AeČR, přihlásit akci nejpozději do 30.11.2019 v případě, že se jedná o akci pořádanou pod hlavičkou AeČR (letecké sportovní akce).

Ostatní akce (letecké dny, slety, jednání apod.) mohou být přihlašovány průběžně, ale včasným zasláním termínu se lze vyvarovat konfliktům termínů souběhům akcí, kde jsou sdílené prostředky (personál, vlečné, vystupující apod.).

Povinnosti organizátorů po akci

Po skončení akce je nutné zaslat do 7 dnů na Sekretariát AeČR krátkou zprávu o průběhu akce, fotografie a výsledky.

Podklady jsou dále zpracovávány a prezentovány na webu a sociálních sítích AeČR a výsledky jsou předávány na MŠMT.

Přihlášení akce do kalendáře

Akce přihlašujte pomocí formuláře, který je k dispozici na webu AeČR (novinky a dokumenty) a v evidenci po přihlášení v dokumentech. Formulář zasílejte na adresu sec@aecr.cz, do předmětu uveďte slovo KALENDÁŘ 2020.

Ke každé akci je nutné uvést následující informace:

-dokument upravující podmínky účasti na akci – propozice (pokud existují, nebo jsou relevantní k charakteru akce)

  • oficiální název
  • datum konání (od-do), případně čas začátku a konce
  • místo konání
  • stručný popis akce, popis může obsahovat následující informace: charakter akce, stručná historie akce, sportovní disciplíny, partneři a sponzoři akce, a další.
  • logo akce (pokud existuje), použitelné je samozřejmě i logo pořádající členské organizace
  • odkaz na web akce (pokud existuje), případně odkaz na web pořádající členské organizace.

Požadované doplňkové informace (např. logo, propozice apod.) lze doplnit i dodatečně.

Podmínky zařazení akce do kalendáře AeČR 2020.

Formulář – zařazení akce do kalendáře AeČR 2020.