Výběrové řízení na akrobatické soutěže a kempy v roce 2020

Podmínky k výběrovému řízení k pořádání soutěží v roce 2020

Aeroklub České republiky a OSK pro leteckou akrobacii vyhlašuje výběrové řízení k pořádání soutěží v roce 2020.

Přihlášku k výběrovému řízení podávejte pomocí formuláře ve formátu PDF.

Formulář odešlete e-mailem na adresu pulpanova@aecr.cz.

Podmínky výběrového řízení

Přihlášku do výběrového řízení může podat jakákoliv členská organizace AeČR nejpozději do půlnoci 15.10.2019. Komise následně vybere vítěze výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení budou individuálně osloveni k případnému doplnění, či upřesnění nabídnutých podmínek.

Při rozhodování o vítězi bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Parametry letiště a infrastruktury z pohledu vhodnosti pro soutěž v akrobacii.
 • Výše startovného, cena za aerovleky (GLD), cena paliva a olejů (PWR).
 • Typ a počet vlečných letounů dostupných během soutěže (GLD).
 • Umístění akrobatického boxu.
 • Možnosti ubytování závodníků, rozhodčích a personálu.
 • Případné pozitivní či negativní zkušenosti s pořádáním soutěží v předchozích letech.

Při podávání přihlášky je nutno reflektovat následující parametry:

 • Termín konání MČR:
 • Kluzáky: 26.9.-29.8.2020 (středa až sobota).
 • Letouny: červen – červenec 2020 (záleží na termínech MS a ME).
 • Pohárové soutěže: snaha o dodržení obdobných termínů předchozích ročníků, v případě nové soutěže není problém o dohodnutí vhodného termínu.
 • Předpokládaný počet účastníků na MČR kluzáků 25, MČR letounů 35, pohárové soutěže 10-20.
 • Zabezpečení stravy a ubytování pro 3-5 rozhodčí, 3-5 asistenti a 1-2 další osoby podpůrného personálu (pohárová soutěž), na MČR pro 5-7 rozhodčích, 5-7 asistentů a 1-2 osoby podpůrného personálu. Tyto náklady jdou na vrub organizátora. Rozpis rozhodčích bude zveřejněn po školení rozhodčích, které se každoročně koná na přelomu roku.
 • Zabezpečení stravy a ubytování soutěžících a jejich doprovodu. Tyto náklady si individuálně hradí závodníci.
 • Soutěž musí mít přednost před ostatním letištním provozem, ale není nutné letiště zcela uzavírat a další provoz je po dohodě možný.
 • Přibližně dva až tři dny a minimálně víkend před zahájením soutěže je nutno umožnit trénink soutěžících.
 • Během soutěže a pro tréninkové dny je nutno vytýčit akrobatický box. Není nutné realizovat kompletní box dle pravidel FAI, ale musí být vyznačen střed, rohy a/nebo T znaky na hranách boxu. Sadu plachet případně dodá po dohodě AeČR.
 • Pro soutěž (GLD) musí organizátor zabezpečit ideálně tři vlečné letouny výkonově a váhově odpovídajících typu Z226. V případě výkonnějších vlečných letounů pak postačují dvě vlečné. (Maule, PA-28 apod.). Je možná samozřejmě i jejich kombinace.
 • AeČR je schopen pomoci s organizací vlečných letounů v majetku AeČR.
 • Organizátor musí poskytnout místnost pro činnost výpočtáře (uzamykatelnou) a místnost pro pořádání briefingů. Tato místnost může být i klubovna či jídelna.
 • Organizátor musí zabezpečit personál, který realizuje následující úkoly:
  • Řízení soutěže – ředitel soutěže.
  • Agenda spojená s pořádáním soutěže, registrace, účtování, výběr startovného, ubytování apod.
  • Vlekání – vlekaři.
  • Obsluha startu, tj. odbavování soutěžních letů, vedení časomíry apod.
   Celkem nejméně 1 a ideálně 2 osoby.
  • Koordinace soutěžního a ostatního letového provozu (služba rádio).
 • Včasné odevzdání propozic (bulletinu).