Prodloužení termínu na podávání přihlášek na pořádání plachtařských soutěží v roce 2020

Odborná sportovní komise bezmotorového létání Aeroklubu České republiky (OSK BL AeČR) prodlužuje termín pro odevzdání přihlášek do konkurzu na pořádání plachtařských soutěží v roce 2020.

Jedná se o soutěže:

1. Plachtařské Mistrovství regionů ČR 2020

2. Plachtařské Mistrovství juniorů a akademiků ČR 2020

Přihlášky posílejte na adresu pk@aecr.cz. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 20. října 2019 do 24:00.

Poznámka:

Komise rozhodne o pořadatelích soutěží 2020 na svém zasedání, které proběhne v průběhu podzimu 2019 . Pokud by někdo z přihlášených chtěl doplnit svoji písemnou přihlášku přímou účastí na jednání komise, pak je to možné, ale je nutno tuto skutečnost oznámit společně s podáním přihlášky.

Aeroklub České republiky