fbpx

Pozvánka na VIII. Valnou hromadu AeČR

Pozvánka na VIII. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky, svolanou Výkonným Výborem AeČR v souladu se Stanovami, která se uskuteční

14.března 2020 od 10.00 hod.

Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.

Valné hromady se účastní, v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím a členové volených orgánů AeČR.

Finanční zpráva, návrh rozpočtu, zpráva prezidenta, Sekretariátu a komisí budou zaslány elektronicky nejpozději do 28.2.2020 spolu s údaji o počtu hlasů a stavu členské základny. Jednotlivé zprávy nebudou přednášeny celé, pouze jejich souhrn a případné doplnění.

Zahájení prezentace účastníků Valné hromady je v 09.00 hod., ukončení prezentace je v 11.00 hod. Plánované ukončení jednání v 17.00 hod. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezentace předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu.

Valná hromada se uskuteční v areálu Univerzity Pardubice, viz. mapka níže. Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí. V průběhu Valné hromady bude zajištěno občerstvení.

Veškeré materiály jsou také v elektronické podobě dostupné v neveřejném úložišti na adrese https://aecr.cz/dokumenty-vh .