fbpx

Výběrové řízení na využití Duo Discuse v roce 2020

Plachtařská komise aka OSKBL AeČR vyhlašuje konkurs na využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345 na období 19. dubna až 29. listopadu 2020. Požadavky na využití kluzáku zasílejte:


– do 22.3.2020 e-mailem na adresu komise: pk@aecr.cz
– (do 15.3.2020 v případě neuspokojených žadatelů z roku 2019)


Žádosti musí obsahovat:
• požadovaný termín využití kluzáku (maximálně 14 kalendářních dnů)
• plán využití kluzáku
• seznam potenciálních pilotů, kteří budou kluzák využívat
• seznam juniorů, kteří budou kluzák využívat
• pořadové číslo (priorita) požadavku v případě více požadavků stejného žadatele

Přijetí požadavku bude ze strany OSKBL potvrzeno e-mailem, případně bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů. Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte OSKBL.

Po termínu uzávěrky budou požadavky zpracovány dle Pravidel a potvrzeny termíny přidělení jednotlivým žadatelům.

V příloze je aktuální verze Pravidel a úvodní Kalendář, obsahující akce schválené OSKBL pro tento rok – na tyto termíny nelze dávat požadavky. Kalendář bude průběžně aktualizován dle doručených požadavků. Je možno dávat požadavky i na již poptávané termíny, konflikty budou řešeny dle Pravidel. V Kalendáři je dále uveden seznam neuspokojených žadatelů v roce 2019, dle Pravidel budou tito žadatelé mít přednost před ostatními v případě konfliktu požadavků pro rok 2020, pokud svůj požadavek zašlou do 15.3.2020. Jedná se o tyto žadatele:

J. Pělucha
J. Slavík
AK Medlánky
AK Mladá Boleslav
AK Vrchlabí
AK Zbraslavice
H. Mořkovský

Komise žádá žadatele/nájemce, aby se před podáním žádosti seznámili se zněním Pravidel, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně podmínek konkurzu případně pronájmu.

Podmínky a kalendář 2020.

Ilustrační foto zdroj: fb Aeroklub Hronov