fbpx

Opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 ve vztahu k letectví a činnosti spolků

Dne 15.3.2020 vydala Vláda usnesení č. 215, ve kterém upravuje zákaz volného pohybu osob na území České republiky. Většina podrobností je obecně známá ze sdělovacích prostředků. Předpoklad termínu reálného ukončení opatření k zamezení epidemie je v tuto chvíli značně nejistý. Níže jsou uvedeny informace specifické pro letectví a činnost spolků.

Sportovní létání

Mimořádný stav (usnesení Vlády) nepojednává konkrétně o létání, jako o sportovní činnosti, avšak zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s uvedenými konkrétními výjimkami, ve kterých sportovní létání uvedeno není. To lze tedy chápat tak, že sportovní létání je ZAKÁZANÉ. Jistě je možné některou z výjimek na použití letadla napasovat (např. využití k cestě do a ze zaměstnání). Obecně je však použití letadla složitě obhajitelné a obcházení zákazu jde proti smyslu opatření k zamezení šíření epidemie a tím způsobeným zdravotním rizikům sobě i okolí.

Platnost a prodlužování kvalifikací leteckého personálu

Aktuálně se na úrovni EASA řeší draft dokumentu, který posouvá konec platnosti kvalifikací/průkazů apod. o 4 měsíce s možností prodloužení o další 4 měsíce. Konkrétně by se mělo jednat o oprávnění od LAPL až po ATPL, MEDICAL (1, 2 a LAPL), přezkoušení z cizího jazyka, oprávnění dle PART-66 a další třídní či typové kvalifikace, pokud by platnost měla skončit před 31.7.2020. Toto opatření se týká i obnovovacích seminářů FI.

Zatím bohužel neexistuje konkrétní draft k prodloužení platnosti způsobilosti letecké techniky, ale údajně je také v procesu přípravy.

Upozorňujeme, že tyto zvláštní pravidla upravující platnost kvalifikací ještě není oficiálně vydaný. Jeho vydání se očekává v průběhu následujících dnů. V této problematice spolupracujeme a jsme v kontaktu s ÚCL a Europe Airsport. O případném vydání a konkrétních podmínkách budeme informovat, případně sledujte webové stránky ÚCL na www.caa.cz.

Činnost AeČR a spolků

Náhradní termín pořádání Valné hromady AeČR není možné v tuto chvíli reálně stanovit a bude určen na základě vývoje situace, resp. odvolání zákazu shromažďování a volného pohybu osob. Valná hromada bude svolána znovu se všemi náležitostmi jako tomu bylo u původně plánovaného termínu.

Činnost sekretariátu AeČR je zachována v omezeném režimu a zejména formou home office. Osobní návštěvy nejsou v současné situaci přípustné.

Činnost spolků je v rámci krizových opatření zakázána. Výjimkou je samozřejmě výkon práce zaměstnanců, pokud takový pracovně právní vztah existuje.

V rámci krizových opatření vyhlášených 14.3.2020 bylo schváleno a vyhlášeno i tzv. finanční a stabilizační opatření (tzv. liberační balíček), jímž se promíjí pro futuro daňové sankce z daní z příjmu FO/PO a DPH, jakož i správní poplatky související s daňovými žádostmi, příslušenství daně vyplývající z opožděného tvrzení daně anebo podání daňových přiznání, atd. Fakticky to znamená, že jak FO, tak PO, které měly podávat daňová přiznání k 1. 4. 2020 mohou tato přiznání podat bez hrozby jakýchkoliv sankcí až k 1.7.2020. Finanční správa v této souvislosti v nejbližších dnech aktualizuje pokyny s cílem zajistit maximální vstřícnost při eliminaci příslušenství daně.

Aktuální zdroje informací ke krizovým opatřením vlády ČR

Vaší pozornosti by neměly ujít zdroje, které připravují a zveřejňují ústřední správní úřady:

  1. Webové stránky MZ ČR ke koronaviru, jeho šíření a prevenci, shrnující všechna platná krizová opatření vyhlášená vládou ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/souhrn-vsech-platnych-opatreni-na-uzemi-cr-behem-nouzoveho-stavu/
  2. Otázky a odpovědi k působnosti krizových opatření, které publikuje MPO ČR na webu https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
  3. Manuál MZ ČR Příprava pracoviště na onemocnění COVID-19 dostupný na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Manu%C3%A1l_p%C5%99%C3%ADpravy_pracovi%C5%A1t%C4%9B_na_onemocn%C4%9Bn%C3%AD_COVID-19.pdf

Vladimír Machula

 

Ilustrační foto zdroj.