fbpx

Provoz všeobecného letectví včetně zajištění pilotního výcviku v době přijatých mimořádných opatření

Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, Leteckou amatérskou asociací České republiky a Aeroklubem České republiky připravilo v návaznosti na Ministerstvem zdravotnictví přijatého mimořádného opatření, které bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, podmínky provozu sportovního a rekreačního létání (všeobecného letectví), včetně zajištění pilotního výcviku.

Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví je potěšeno, že oblast sportovního a rekreačního létání může být jednou z prvních, na kterou se uplatňují volnější podmínky z omezeného pohybu osob, což jistě na straně jedné přispívá k důvěře ve všeobecné letectví, ale na straně druhé klade zvýšené nároky této důvěře dostát a dodržovat nastavená pravidla.

S přítomným krásným počasím přejeme všem letcům nádherné zážitky a prosíme – létejte zodpovědně a bezpečně!

Celá zpráva je dostupná zde nebo na webu MDČR. 

Elektronická úřední deska MDČR.

Web ÚCL.