fbpx

Uvolňování opatření týkajících se provozu letadel a SLZ

Na základě oznámení o pozbytí platnosti příkazu k provádění letů č. j. 41/2020-220-LPR/15 ze dne 24.4.2020 se uvolňují opatření týkající se vlastního provozu letadel a sportovních létajících zařízení.

V rámci nouzového stavu byla nově upravena pravidla pro shromažďování osob na veřejně dostupných místech a to v tom smyslu, že za dodržení stanovených podmínek, zejména zpřísnění hygienických opatření, může na veřejně dostupných místech nebo se účastnit spolkové činnosti nejvýše 10 osob. Proto jsou některé omezující podmínky stanovené v příkazu č.j. 41/2020-220-LPR/12 k provádění letů již neaktuální.

Ministerstvo dopravy – Obor civilního letectví ale nadále doporučuje:

  • zavádět nad rámec obecně stanovených požadavků další vhodná hygienická opatření zohledňující specifika leteckého provozu směřující k zamezení šíření nákazy,
  • snažit se minimalizovat počet osob účastnících se na leteckém provozu, a
  • v rámci pilotního výcviku používat jednorázové rukavice a vhodnou ochranu nosu a úst, a po provedení letu nebo série letů měnit návleky mikrofonů a náušníky sluchátek a provádět základní dezinfekci interiéru přípravkem s plně virucidním účinkem (včetně ovladačů, palubní desky, sedadel, klik apod.)

V nejbližší době budpu vypublikovány pokyny pro parašutistický provoz.