fbpx

Pozvánka na VIII. Valnou hromadu

POZVÁNKA
na VIII. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky, svolanou Výkonným Výborem AeČR v souladu se Stanovami, která se uskuteční
3. října 2020 od 10.00 hod.


Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.


Valná hromada se koná v náhradním termínu místo původně zrušeného březnového termínu. V případě, že by do 3.10.2020 došlo k omezení shromažďování osob či omezení z pohledu poskytovatele
prostor konání, bude VIII. Valná hromada uskutečněna korespondenční formou v uvedeném termínu.


Doplnění původních zpráv a podkladů proběhne do 18.9.2020. Valná hromada je volební. K nominacím budou použity původní zaslané formuláře. Doplnění nominací zasílejte nejpozději do 30.9.2020 emailem na sec@aecr.cz. Zaslané delegační lístky není nutné zasílat znovu v případě, že nedošlo ke změně delegátů.
Valné hromady se účastní, v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím a členové volených orgánů AeČR.

Zahájení prezentace účastníků Valné hromady je v 09.00 hod., ukončení prezentace je v 11.00 hod. Plánované ukončení jednání v 17.00 hod. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezentace předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby, neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu.

Materiály jsou v elektronické podobě dostupné v neveřejném úložišti na adrese: https://aecr.cz/dokumenty-vh