Konkurz na pořádání plachtařských soutěží na rok 2021

Odborná sportovní komise bezmotorového létání Aeroklubu České republiky (OSKBL AeČR) vyhlašuje konkurz na pořádání plachtařských soutěží v roce 2021.

Jedná se o soutěže:

  1. Plachtařské Mistrovství regionů ČR 2021
  2. Plachtařské Mistrovství juniorů a akademiků ČR 2021
  3. Plachtařské Mistrovství České republiky 2021

Přihlášky posílejte na adresu pk@aecr.cz a sec@aecr.cz. Termín podání přihlášek je prodloužen do soboty 31. října 2020 do 24:00. Pro podání přihlášky použijte tiskopis uvedený v Soutěžním řádu AeČR Bezmotorového létání. http://www.lkka.cz/sport/docs/SR.ZM9.2020.01.01.pdf

Poznámka: Komise rozhodne o pořadatelích soutěží 2021 na svém zasedání, které proběhne v průběhu podzimu 2020. Pokud by někdo z přihlášených chtěl doplnit svoji písemnou přihlášku přímou účastí na jednání komise, pak je to možné, ale je nutno tuto skutečnost oznámit společně s podáním přihlášky.