Kalendář 2021

Vážení přátelé,

AeČR žádá všechny členské organizace, organizátory leteckých sportovních akcí a partnery o předložení termínů akcí k uveřejnění do kalendáře akcí 2021. Kalendář je určen pro všechny události členských organizací, národní soutěže, mezinárodní soutěže s účastí našich reprezentantů, letecké dny, dny otevřených dveří, slety, letecky orientovaná setkání, jednání apod.

Je povinností pořadatele akce, která je uvedena v kalendáři AeČR, přihlásit akci nejpozději do 30.11.2020 v případě, že se jedná o akci pořádanou pod hlavičkou AeČR (letecké sportovní akce).

Ostatní akce (letecké dny, slety, jednání apod.) mohou být přihlašovány průběžně, ale včasným zasláním termínu se lze vyvarovat konfliktům termínů souběhům akcí, kde jsou sdílené prostředky (personál, vlečné, vystupující apod.).

Akce přihlašujte pomocí formuláře, který je k dispozici na webu AeČR (novinky a dokumenty) a v evidenci po přihlášení v dokumentech. Formulář zasílejte na adresu sec@aecr.cz, do předmětu uveďte slovo KALENDÁŘ 2021.

Formulář na přihlášení je zde: https://forms.gle/RFpwEAAfmTkEz2o29

Ke každé akci je nutné uvést následující informace:

  • oficiální název
  • datum konání (od-do), případně čas začátku a konce
  • místo konání a země konání, pokud se jedná o mezinárodní akci
  • stručný popis akce, popis může obsahovat následující informace:
  • dokument upravující podmínky účasti na akci – propozice (pokud existují, nebo jsou relevantní k charakteru akce)
  • logo akce (pokud existuje) použitelné je samozřejmě i logo pořádající organizace (aeroklubu, paraklubu apod.)
  • odkaz na web akce (pokud existuje), případně odkaz na web pořádající organizace.

Požadované doplňkové informace (např. logo, propozice apod.) lze doplnit i dodatečně.