Parte – pan Pavel Rákosník

Dne 30. září nás navdy opustil pan pavel Rákosník. Poslední rozloučení se bude konat v  pátek, 9. října 2020 ve 12:00 ve smuteční obřadní síni v Benešově.

Aeroklub České republiky vajdřuje upřímnou soustrast.