Řád Bílého lva pro Františka Cháberu a Josefa Koukala

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2020 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti politiky, hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu a zásluhy o územní samosprávný celek.

Vzhledem k aktuální situaci prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 28. října 2021.

Prezident republiky se rozhodl ocenit tyto dvě významné osobnosti našeho letectví:

  • Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, genmjr. v.v. Františka Cháberu,
  • Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, plk. Josefa Koukala.


genmjr. v.v. František Chábera

Československý vojenský pilot a válečný stíhač, účastník bojů ve Francii, bitvy o Británii, ofenzívy nad okupovanou Evropou, bojů ve Slovenském národním povstání a bojů o osvobození Československa. Patřil k těm, kteří ve druhé světové válce bojovali za osvobození Československa od počátku války až do vítězného konce. Po roce 1939 ve Velké Británii létal v RAF (312. československá stíhací peruť, později 96. peruť nočních stíhačů). Od roku 1944 sloužil v Sovětském svazu, nejprve jako dobrovolník, později jako velitel 1. letky 1. československé smíšené letecké divize v SSSR. Jeho jméno má ve svém čestném názvu i „tygří“ letka, 211. taktická letka generála Františka Chábery, která aktivně udržuje jeho odkaz a uchovává jeho památku.

Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ch%C3%A1bera


plk. Josef Koukal

Český stíhací pilot, hrdina bitvy o Británii. Při jednom z leteckých soubojů havaroval a byl těžce popálen na 72 procentech těla. Léčba trvala téměř rok. Navzdory utrpěným zraněním se rozhodl vrátit k létání a nastoupit znovu do bojů.

Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Koukal_(voj%C3%A1k)

Vice na stránkách Kanceláře Prezidenta republiky: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-udeli-statni-vyznamenani-15622