Národní sportovní agentura a Rejstřík sportu – 1. díl

V druhé polovině října spustila NSA novou verzi rejstříku a začaly se dít velké věci. Samozřejmě neexistuje žádné lepší načasování k migraci dat, než je měsíc před termínem podáním žádostí o dotaci Můj klub – ale to už neovlivníme a nikdo se nás neptal. Co bude dál?

Převodem Rejstříku do nového uživatelského prostředí došlo při přenosu organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení k ověření věrohodnosti záznamů, tak jak ukládá zákon. V závislosti na výsledku ověření věrohodnosti se některé zápisy přenesly pouze částečně, bez nevalidních položek zápisů, případně se některé zápisy nepřenesly vůbec, pokud nesplňovaly nároky na validitu. Např. bylo nalezeno 24095 záznamů s nevalidním rodným číslem (rodné číslo, které neodpovídá standardním kontrolám –modulo 11, povolené čísla v měsíci, atd.), 66623 záznamů s duplicitními rodnými čísly –tj. stejné rodné číslo, ale jméno, příjmení a někdy datum narození si neodpovídají (skutečné duplicity, překlepy, přehození jména a příjmení, špatná diakritika atd), 67968 záznamů, které nebylo možné migrovat (nebylo možné identifikovat existující osobu), 2924 osob s datem narození v budoucnosti… V Rejstříku sportu je tedy velká chybovost, kterou bude nutné opravit dle skutečnosti.

Migrací byly přeneseny všechny zápisy, ale na organizaci nebyly navázány ty, jejichž záznam je zjevně nevalidní či osoba prokazatelně neexistuje.

Další pro nás důležitou zprávou je, že nedošlo k migraci naprosto žádných dat spolků, které si zápis nespravovaly samy. To je v našem případě kromě cca 11 spolků většina. Systém je v této chvíli nastaven tak, že si každý musí spravovat svůj záznam sám. Důvodem je, že kromě černých duší sportovců se v systému vyskytují i černé duše spolků.

Co je tedy nutné udělat právě teď? V první řadě je nutno každý jednotlivý klub zaregistrovat a ověřit. Registraci musí provést a ověřit osoba oprávněná za spolek jednat.

1) Připojíte se na stránky rejstříku sportu www.rejstriksportu.cz

2) Ověříte si, že váš spolek ještě není zaregistrován (podle IČO). Vlevo je obdélník Seznam sportovních organizací.

3) Pokud není, provedete registraci (odkaz je na úvodní straně vpravo nahoře). Registraci provádíte podle IČO spolku.

Zvolíte, že nejste robot, zadáte správný e-mail a formulář odešlete.

4) Po dokončení registrace vyčkáte na příchozí pokyny e-mailem, který vám přijde během několika minut. V něm najdete odkaz, na který je třeba kliknout (na to zde) – Pro dokončení vaší registrace v RS NSA klikněte zde a následně tento e-mail odešlete níže uvedeným způsobem Národní sportovní agentuře. Odkaz platí 24 hodin. Pokud ho nepotvrdíte, celý proces se zasekne a je třeba kontaktovat NSA, kde nikdo nebere telefony a nereaguje na maily. Pokud tedy proces registrace nedotáhnete do konce, máte problém.

5) Dobře si přečtete text e-mailu, jakým způsobem pokračovat dál:
Pro zpřístupnění všech funkcí Rejstříku je třeba tento e-mail doručit NSA, a to 1) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky NSA: vnadiz2),
nebo 2) e-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cznebo 3) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu NSA.

Mail tedy opatříte elektronickým podpisem a přes datovou schránku doručíte NSA, což je nejrychlejší a nejspolehlivější způsob. Nebo vytisknete, podepíšete a uvedeným způsobem doručíte na adresu Národní sportovní agentury. Po nějakém (blíže neurčeném) čase budete autorizováni k dalším činnostem, například k možnosti správy vlastní členské základny, přidružení ke svazu, podávání žádostí o dotace atp. To bude předmětem dalšího článku, protože i registrace bude nějakou dobu trvat. Lidí, kteří zpracovávají tuto agendu není mnoho a oba dva se opravdu snaží. Nemá smysl na číslo publikované na webu volat a ani psát – nikdo se vám nebude věnovat. Mají uložena čísla na zástupce jednotlivých svazů se kterými konzultují postup a ostatní čísla ignorují.

Tento postup s registrací platí naprosto pro všechny a nedá se nijak obejít. Na postupu, jak dostat data sportovců z původního rejstříku do nového, se v současné době pracuje. Bez zaregistrovaného a ověřeného sportovního klubu ale není komu data sportovců přiřadit.


Proč tolik složitostí?

Projekt si klade za cíl vyřešit stav, kdy v zemi s populací kolem 10 milionů lidí je 15 milionů registrovaných sportovců. NSA v rámci pilotního provozu data vyhodnocuje a v případě, že se to ukáže jako vhodné, je připravena prodloužit lhůtu pro podání žádosti o dotaci ve výzvě Můj klub. I když to vypadá na možnost posunu termínu, proveďte registraci vašeho klubu co nejdříve. Bez registrace a ověření klubu není možné o žádnou dotaci, podporu, legislativní pomoc, úlevy a cokoliv jiného žádat. Systém je svázán se všemi státními rejstříky od obyvatelů po ARES a těžko bude někdo vykazovat sponzoring neexistujícího sportovního klubu… Problémy s nezaregistrováním sportovního klubu (včetně svých sportovců) mohou být v budoucnu nepředvídatelné, a to nejen pro sportovní kluby, ale i pro jejich partnery a samozřejmě svazy.

Další postup efektivního přechodu na nový rejstřík se dozvíme ve středu/čtvrtek. Náš svaz a letecké sporty obecně nejsou v pozici fotbalistů, kde co vesnice s kostelem, to hřiště. Rejstřík má v současné době 2,3 milionů sportovců a my máme necelých (a zatím nezaregistrovaných) 5 tisíc. 

Druhý díl seriálu je zde: https://www.aeroklub.cz/2020/11/12/narodni-sportovni-agentura-a-rejstrik-sportu-2-dil/