fbpx

Plachtařská komise rozhodla o pořadatelích a termínech hlavních plachtařských soutěží 2021

I přes prodloužení termínu podání přihlášky se zájemce o pořádání regionů nepřihlásil. Důvodů může být mnoho. Situace s mimořádnými opatřeními vlády, stále se snižující počet závodníků, 14 soutěžních dní, koeficient 0,9 – nebo kombinace všeho. Pořadatelům se závod pro malý počet závodníků nevyplácí organizovat.
Plachtařská komise byla postavena do situace, kdy si z organizačních důvodů přála zachovat systém vícekolové nominace na vrcholnou soutěž, kterou je Mistrovství ČR, ale neměla pořadatele jedné z postupových soutěží. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta, která se jeví jako naprosto optimální – spojení Mistrovství ČR juniorů s Mistrovstvím regionů na jednom letišti. Očekávaná účast soutěžících mezi 50 – 60 přinese pořadateli vyšší očekávaný příjem. Velikost letiště je dostatečná pro zajištění bezpečnosti i méně zkušených juniorních plachtařů.
Plachtařská komise také při komunikaci s pořadateli sjednotila ceny startovného a vleků na obou hlavních soutěžích.

Termíny hlavních závodů 2021

Plachtařské mistrovství ČR
Tábor, 22. 5.–5. 6. 2021

Plachtařské mistrovství ČR juniorů a Plachtařské mistrovství regionů
Moravská Třebová, 1.–15. 8. 2021

Ceny startovného a vleků na těchto soutěžích byly stanoveny jednotně:
startovné 4900 Kč, vleky do 600 m – klubová třída 770 Kč + kombi 820 Kč.

V návaznosti na konání PMČRj proběhne přípravné soustředění juniorů v místě soutěže, jak bylo v minulosti zvykem. Organizační a finanční podmínky budou upřesněny.

Program podpory juniorů (PPJ)
Moravská Třebová 25. 7.–31. 7. 2021

Zápis z jednání komise najdete na obvyklém místě.