fbpx

Národní sportovní agentura a Rejstřík sportu – 3. díl

V minulých dílech jsme si ukázali, jak dostat spolek do NSA a jak ho zařadit pod zastřešující svaz. Dnes se budeme věnovat extra zapeklitému problému – jak dostat do systému sportovce a trenéry.

Při překlápění ze starého do nového systému zmizely nejen Aerokluby, ale i členové. A bez členů to fakt nepůjde. Dotace na provoz, reprezentaci, mládež atd. jsou samozřejmě závislé na počtu sportovců a jejich výkonech na soutěžích. Velmi jednoduše řečeno – nebudete-li mít v NSA zařazené sportovce, trenéry a organizaci nahlášenou pod zastřešující svaz, nebudete se smět (a ani vaši členové) v roce 2021 účastnit žádných aktivit Aeroklubu České republiky. Osnovami počínaje, přes soutěže, letadla, pojištění… prostě vůbec nic. Nemáte-li spolek ještě zaregistrovaný, opravdu nečekejte. Pokud nemáte od AeČR potvrzené sdružení, napište.

Jak začít s přihlašováním sportovců?

Minule jsem upozorňoval na nutnost znát rodná čísla sportovců. Není to tak dlouho, kdy rodné číslo byl citlivý údaj a jen znám cizí rodné číslo byl málem trestný čin. Dnes podle vyjádření ÚOOÚ není problém s tímto údajem nakládat a NSA je k tomuto přímo ze zákona oprávněna. Předpokládám, že je tedy máte připravená. Chutě do práce! Nejprve si pročtěte dokumentaci na stránkách rejstříku sportu. Stáhněte si soubor Prázdné CSV pro import sportovců a trenérů.
https://www.rejstriksportu.cz/dashboard/public/dokumentace

Do tohoto souboru můžete ručně vepsat vaše členy. Nebo – v případě, že jste již v minulosti nějaké sportovce měli (a určitě měli) – si můžete vyžádat přímo z NSA export z původního rejstříku sportu. Tento export mám k dispozici, tak vám z něj vyfiltruji přesně jen váš klub. Že psát na NSA nemá smysl a proč jsme si osvětlili již v prvním dílu seriálu. Napište si tedy o export na martin.chovan@aecr.cz

Každopádně tak či onak – otevřete si vzorové CSV v Excelu a ihned uložte do formátu Excelu – ne do CSV. Důvodem je, že v tomto novém excelovém souboru můžete definovat vlastnosti sloupců. Jako první věc sloupec Rodné číslo (sloupec E) nastavte ve vlastnostech Formát buněk jako textové pole. Důvodem jsou lidé s rodným číslem po roce 2000, jejichž rodná čísla začínají nulami. Pokud totiž v Excelu otevřete CSV a v řádku bude číslo začínat nulami, Excel tyto nuly smaže a řádek nepůjde zapsat. Tím jsme si nastavili výchozí parametry.

Pokud máte soubor s výpisem vašich sportovců z minule, je situace mnohem jednodušší. Označte příslušný sloupec z původní databáze a nakopírujte řádky do nového souboru. Dejte si jen pozor, aby to vždy začínalo stejným druhým řádkem (abyste to neměli jako košili přes dírku, jestli si rozumíme).

Které sloupce jsou důležité

  • Jméno a příjmení Původní sloupce B a D se kopírují na A a B.
  • Občanství u našinců napíšete CZE (Slováci SVK – ostatní najdete v číselníku v dokumentaci).
  • U sportovců napíšete do sloupce N číslo 1. Předpokládáme, že trenér je také sportovec, takže všichni. Pokud některý trenér není sportovec, musíte vepsat 0.
  • U trenérů napíšete do sloupce T hodnotu 1, kdo není trenér má 0. Kdo je trenér? V leteckých sportech dovozujeme, že trenérem je ve smyslu Zákona č. 115/2001 Sb. instruktor, který prokazatelně poskytuje výcvik sportovcům.
  • Druh sportu – ve sloupci R a X, tedy u sportovců i trenérů, vepište 100 (letecké sporty)
  • Četnost sportování sloupce W a Q – příroda našemu sportu vládne. Pokud nemáte vysloveně reprezentační družstvo, určitě nic nezkazíte, pokud napíšete 1, tedy 1x týdně.
  • Od kdy je sportovec nebo trenér – sloupce O a V. Napíšete datum ve formátu 1.1.2018 – většina vašich členů je členy dlouhodobými a těžko budete hledat kdy přesně začali létat. Nic nezkazíte tím, že napíšete u všech datum třeba před pěti lety. U nováčků a juniorů se pokuste skutečný datum dohledat. Údaje se dají samozřejmě opravit i v budoucnu.
  • Rodné číslo – to nejdůležitější v záznamu. Vepište ho bez lomítka dohromady do připravené tabulky (ať z kopírování původních dat nebo nově vytvořené).

Pokud je sportovec Český státní příslušník, nemusíte zadávat nic jiného. Vše ostatní se doplní a vyhledá podle rodného čísla z Evidence obyvatel automaticky.

Pokud není, je situace složitější. Musíte vyplnil jeho bydliště v ČR, protože podpora sportu je pouze pro občany ČR nebo sportovce s trvalým bydlištěm v ČR. Také datum narození sportovce z dalekých krajin nelze strojovým dotazem zjistit. V dokumentaci na odkazu výše si to můžete prostudovat.

Nyní máte komplet tabulku, v každém řádku vyplněno a připraveno, potřebujete ji nahrát do stroje. Jak na to? Soubor v Excelu uložíte. Pak dáte v menu Uložit jako a vyberete formát CSV a uložíte. Vzniklý soubor vylepšíte tak, že na konec názvu napíšete třeba 01 – jako první verze. Proč? Protože až budete údaje opravovat, nelze do systému nahrát soubor se stejným názvem vícekrát.
Máte tedy připravený soubor řekněme Export01.csv a vrhnete se na stránky sportovního rejstříku – https://www.rejstriksportu.cz/ Vpravo nahoře stisknete Přihlásit – a přihlásíte se. V menu vlevo zvolíte poslední položku Import/Export

V menu nahoře zvolíte položku třetí zleva – Import sportovců a trenérů – aktualizace.

Vyberete připravený soubor, stisknete OK a soubor se začne zpracovávat.

Kolik uhodilo zjistíte stiskem prvního tlačítka – Obnovit. U řádku se po zpracování objeví v posledním sloupci Stav nápis Částečně zpracováno. Co se povedlo a co ne zjistíte poměrně snadno – stáhnete si protokol stisknutím předposlední ikony. Ve staženém CSV souboru najdete sloupec s chybami.

Nepodlehněte kouzlu okamžiku a neupravujte tento soubor (ztráta nul, popsáno výše). Opravte údaje v původním Excelu a opět ho vyexportujte do CSV – tentokrát na konec přidejte k názvu 02 – tedy třeba Export02.csv Tento soubor opět nahrajte do stroje. Tímto postupem se vám podaří postupně dostrkat všechny sportovce a trenéry do rejstříku sportovců. Některé však ne.


Chyby a omyly

Bohužel, je to tak a nedá se s tím nic dělat. Každý systém má nějaké mouchy a ani rejstřík sportu není dokonalý. Některé sportovce prostě nejde přihlásit. Na ženské rodné číslo to ukazuje cizího chlapa, Mistra Evropy v plachtění systém vůbec nezná, některé juniory nedokáže systém vůbec rozpoznat… Co s tím? Bohužel teď nic. Sportovce je možno přidávat po jednom ručně a tam většinou někteří vypadávají a nedají se uložit. Ukázalo se, že pokud ten samý sportovec nejde do systému vůbec zadat ručně, je možno ho tam dávkou v CSV souboru zařadit, jen není ověřený podle rejstříku obyvatel. Proč takovou věc dělat? Protože třeba žádost Můj klub se musí podat nejpozději v pondělí 23. listopadu a nejde čekat na to, jestli bude nebo nebude konkrétní junior systémem správně vyhodnocen. Pokud jste si jistí, že je rodné číslo naprosto správně, sportovce tam dávkou v CSV prostě zadejte. Reklamace a opravy budou později, žádosti o dotace nikoliv.
Samostatnou kapitolou je kódování. Pokud používáte nějaký jiný než microsoftí tabulkovač, můžete mít problém s kódováním textu v CSV (Windows-1250). Jedná se hlavně o jména lidí. Vyřešit se to podařilo tak, že jsme jména napsali bez diakritiky a systém to akceptoval. Chybné kódování se projevuje ve staženém souboru s chybami touto hláškou: 

Nesprávné kódování souboru nebo soubor obsahuje nepovolené znaky. Soubor nebyl převzat do zpracování!

Jednotlivé sportovce nebo trenéry můžete opravovat samostatně pokud v menu zvolíte položku Sportovci nebo Trenéři. Můžete tam osoby i jednotlivě přidávat. Není to však komfortní a zabere to dost času. Navíc se ukázalo, že systém občas odmítá některé sportovce uložit. Někdy je řešením řádek smazat a zadat znovu. Pokud se nepodaří ani to, zkuste vytvořit CSV s jedním problémovým sportovcem a protlačit ho přes import. Problémových je cca 5 % záznamů.

Pokud se vám podaří sportovce protlačit do seznamu, v posledním sloupci Stav u něj stále i po pár dnech svítí nápis Nenalezeno a jste si jistí, že máte všechno správně, je to prostě chyba v systému. Zašlete mi seznam sportovců, kteří neprolezli a já tyto chybové řádky hromadně odesílám do NSA k prověření.

Dvojí členství, čestní členové, děti, různé odbornosti…

Zatímco v Aeroklubu České republiky může být jeden člověk členem pouze za jeden klub, ve sportu to tak není. Pokud je tedy někdo členem ve více spolcích, oba dva si ho uvedou mezi svoje sportovce. Ve výsledku se bude jednat o jednotky až desítky případů z tisíců – tedy z hlediska NSA nevýznamný počet. 

Další podmínka členství je taková, že člen musí platit minimálně 100 Kč poplatků. Pokud máte v klubu nějaké “čestné členy” – obvykle tedy nějaké starší zasloužilé sportovce, přihlaste je buď jako fyzické osoby (pokud nevykonávají leteckou činnost, nejsou předmětem státní podpory) nebo pokud ano a neplatí žádné poplatky, musíte jim nějaký poplatek vymyslet. To samé mladí adepti, pokud začínají sportovní přípravku nebo výcvik a nejsou přímo kmenovými členy spolku.

Počet přihlášených sportovců nemá vliv na poplatek za člena Aeroklubu České republiky. Nemusíte tedy s členy šetřit. Odbornosti se v tomto případě vůbec neřeší. Jedno rodné číslo = jeden sportovec nebo trenér. Jeden člověk může být zároveň sportovec i trenér. NSA nehlásíte a nerozdělujete zvlášť motoráře, akrobaty, paragány nebo plachtaře. To teprve přijde v některém z dalších dílů populárního seriálu.

Dotazy, rady a porady nebo vyžádání tabulky z původní databáze na e-mailu martin.chovan@aecr.cz

Příště zkusíme zabojovat s majetkem a zažádat o dotaci Můj klub 2021.


Minulé díly seriálu

Celé úsilí začíná registrací u Národní sportovní agentury a autorizací spolku. Bez toho nic výše uvedeného nepůjde udělat:

Národní sportovní agentura a Rejstřík sportu – 1. díl


Pak jsme si ukázali, jak editovat spolek a zařadit ho pod svaz.

Národní sportovní agentura a Rejstřík sportu – 2. díl