fbpx

Výběrové řízení na pořádání akrobatických mistrovství ČR

Odborná sportovní komise pro akrobacii vyhlašuje výběrové řízení na pořádání všech tří akrobatických mistrovství ČR:

  1. Mistrovství ČR MOT / Spo.,Int.,Adv.,Unl. 23.–26. 6. 2021
  2. Mistrovství ČR GLD / Adv.,Unl. 3.–6. 7. 2021
  3. Mistrovství ČR GLD / Spo.,Int. + veřejná soutěž Adv.,Unl. 2.–5. 9. 2021

Přihlášky do výběrového řízení posílejte nejpozději do 15. 1. 2021 na email komise: akro@aecr.cz

Formuláře můžete použít z minulých let nebo se přihlaste volnou formou i bez formuláře. V každém případě uveďte do přihlášky:

  • Vámi požadovanou výši startovného, ze kterého by pořadatel (včetně prostředků od sponzorů) měl být schopen uhradit své náklady na soutěž včetně ubytování a stravy rozhodčích a pomocníků rozhodčích a náklady na ocenění vítězů. Pokud budou i na příští rok nějaké dotace od NSA na pořádání soutěží, bude se OSK akro zasazovat o jejich opětné rozdělení po pořadatelích.
  • Pro soutěž motorových akrobatů uveďte do přihlášky cenu paliva
  • Pro bezmotorovou akrobacii ceny aerovleků do výšky 1250 m a 1350 m.
  • Požadujeme uvést možnosti ubytování (různá kvalita a ceny)
  • Cenu celodenní stravy zajišťované pořadatelem.
  • Zákres umístění akrobatického boxu v mapce letiště a okolí a umístění dvou postů rozhodčích.

Samozřejmou podmínkou konání soutěže je schopnost pořadatele omezit a koordinovat ostatní letový provoz na letišti tak, aby nebyla omezena plynulost a bezpečnost v průběhu akrobatických letů.

Bližší informace o požadavcích na konání motorového Akrobatického Mistrovství ČR může poskytnout Jiří Duras, pro obě bezmotorová Akrobatická Mistrovství ČR zas Miloš Ramert.