Cvičení AČR v prostoru Bílá Lhota ve dnech 3. a 4. 2. 2021

Cvičení bude probíhat denně od 1030 do 1400 UTC v prostoru Bílá Lhota (popis prostoru níže) a dále v prostorech TRA34 a TSA20, TSA24.

LHOTA
Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494249,53N 0165915,23E (0,6NM NE Bílá Lhota).
                 
Vertikální hranice:GND – 5000ft AMSL.

Prostor LHOTA bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: P10, T709.