Oprávnění pro baliče záchranných padáků prodlouženo do 30. 06. 2021

Úřad pro civilní letectví administrativně prodlužuje platnost oprávnění pro baliče záchranných padáků. Důvodem návrhu Aeroklubu České republiky na administrativní prodloužení bylo, že během omezení z důvodů pandemie Covid-19 není možno uspořádat praktické školení baličů záchranných padáků. Toto administrativní prodloužení se týká těch baličů, kterým platnost speciálního oprávnění končí v době od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. V jarních měsících bude snad situace pro praktické školení baličů příznivější.

Zpráva na stránkách úřadu:

Důležité provozní informace