Zpráva z jednání Mezinárodní komise pro všeobecné letectví FAI

Jednání se uskutečnilo jako elektronická konference v sobotu 21. listopadu 2020 od 14.00 hod za účasti delegátů z 22 zemí. Za ČR se zúčastnil delegát v GAC FAI Jiří Dodal.

1. Schválení zápisu z minulé schůze

Byl schválen zápis z minulé schůze v dánském Billundu

2. Zpráva o činnosti GAC FAI v r. 2020 

Prezident Rodney Blois přednesl zprávu o činnosti komise. Ta byla do značné míry ovlivněna pandemií Covid 19. V podstatě se uskutečnila jen jedna mezinárodní akce, a to Otevřené mistrovství Číny v ANR v listopadu 2019.

3. Proběhlé soutěže v minulém období

Otevřené mistrovství Číny 2019 v ANR

Zprávy podali předseda mezinárodní jury, hlavní rozhodčí a ředitel soutěže. Vzhledem k situaci s Covid 19 se všechny plánované soutěže posunuly o rok.

4. Zprávy předsedů sub-komisí

Zprávy podali Frank Eckard z JAR (rally), Alan Hansen z Dánska (přesné létání), Maurice Ducret ze Švýcarska (ANR), Art Greenfield z USA (rekordy), Ralf Grünwald z Německa (GNSS), Jean Birgen z Lucemburska (Long Range).

5. Budoucí soutěže

a) 22. MS v Rally 2021 – JAR
b) 25. MS v Přesném létání 2022 – Francie
c) 23. MS v Rally 2023 – Francie
d) 26. MS v Přesném létání 2004 – neurčeno
e) 24. MS v Rally 2025 – Itálie
f)  25. MS v Přesném létání 2026 – Švýarsko/Německo
g) 25. MS v Rally 2027 – Německo

K bodu d) jsem podal informaci, že AeČR, který avizoval zájem o uspořádání soutěže zatím nenalezl organizátora ani sponzory, pokud se situace změní, podáme příští rok oficiální nabídku. Totéž nabídl delegát Polska.

6. Finance GAC FAI

Pokladník Ralf Grünwald z Německa prezentoval finanční zprávu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k pandemii Covid 19 byly příjmy i výdaje 0. rozpočet na rok 2021byl schválen.

7. Volby

Vzhledem ke skutečnosti, že v loňském roce bylo stanoveno funkční období funkcionářů na 2 roky, volby do orgánů GAC proběhnou až v příštím roce.

V Praze dne 30. 11. 2020
Jiří Dodal – delegát AeČR