fbpx

Cvičení AČR v prostoru TREBOHOSTICE dne 2. 3. 2021

Cvičení bude probíhat od 0800 do 1000 UTC, dále od 1100 do 1300 UTC  v prostoru TŘEBOHOSTICE (popis prostorů níže), dále v prostoru LKTSA1 (vertikální hranice GND-FL245) a v prostorech LKTRA 74, 75, 76, 77, 78, 79.
 

TREBOHOSTICE
Horizontální hranice: PSN 491956,98N0135356,70E (1.5NM E TREBOHOSTICE) – PSN 490731,77N0141208,96E (UJEZD) – PSN 490403,95N0141212,50E (1.1NM N NETOLICE) – PSN 485441,66N0135333,78E (VOLARY) – PSN 490312,62N0133340,47E (HORSKA KVILDA) – PSN 491956,98N0135356,70E (1.5NM E TREBOHOSTICE). LETY OAT.

Vertikální hranice: 1000ft AGL – FL95


Prostor TREBOHOSTICE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.