fbpx

Evidence běží!

Po mnoha neúspěšných pokusech o předání členské evidence jsme byli nuceni rozběhnout tento softwarový gigant vlastními silami. Tedy vlastními… měli jsme k tomu i síly externí. Během několik dní trvajícího pohodového heckathonu se podařilo software uspokojivě rozchodit, udělat potřebné úpravy a spustit k používání. 

Některé funkce ještě nepracují správně a během provozu se sleduje, co se děje pod slupkou. Co nefunguje správně jsou exporty dat, špatné je třídění a také nefunguje odesílání mailů. Pro uživatele to znamená, že pokud zapomene heslo a potřebuje si ho znovu vygenerovat, nepřijde vám mailem tak jak je obvyklé. Odkaz na resetování hesla přijde administrátorovi. Pokud tedy budete postaveni před skutečnost, že neznáte heslo nebo uživatelské jméno (obvykle váš e-mail) napište mi na martin.chovan@aecr.cz ideálně i s telefonním číslem a zkusíme si celý proces projít. Nouzový koncept rozesílání excelů jsme opustili jako neefektivní.

Evidence běží na staré dobré adrese evidence.aecr.cz

V souvislosti s potížemi se spuštěním bylo Výkonnému výboru navrženo publikovat odklad aktualizace a zaplacení poplatků do 14. března 2021. Bude to jeden z bodů jednání 24. února 2021.

 

Jak je to s naší vaší členskou evidencí, softwarem za necelých 5 milionů Kč?

Historii po odchodu Vladimíra Machuly podrobně popisuje tento článek: https://www.aeroklub.cz/2021/01/13/evidence-clenske-zakladny-v-roce-2021/

Od doby publikování článku se změnilo několik věcí. Bezprostředně po publikování článku dostal Aeroklub ČR prostřednictvím člena Výkonného výboru Václava Sehnala neoficiální nabídku na zprovoznění členské evidence od Vladimíra Machuly, jako nezávislého softwarového odborníka a za přiměřených finančních podmínek. Je s podivem, že se Vladimír Machula rozhodl takovou zásadní nabídku učinit a navíc neoficiální cestou, když předtím byl ochoten komunikovat pouze pomocí datové schránky. Výkonný výbor tuto nabídku posoudil, ale rozhodl se pro oficiální předání softwarového produktu, nikoliv pro položení flešky na stůl a rozeběhnutí pochůzkářem, samozřejmě za přiměřenou odměnu. V tomto smyslu informoval Vladimíra Machulu oficiálně datovou schránkou. Do termínu 15. února 2021, kdy měl software předat nebo se vyjádřit, se Vladimír Machula neozval, datovou schránku nevybírá. Protože nejsme včerejší, posíláme korespondenci postaru poštou s dodejkou. Z místa podnikání manželky Kateřiny Machula se dopis vrátil jako doručený.

V důsledku výše uvedeného považujeme software na odložené modré flešce a následně mailem Vladimírem Machulou označený jako evidence, za produkt, který byl firmou Meta IT s.r.o. pro Aeroklub České republiky z.s. za necelých pět milionů Kč vyvíjen. Software funguje tak jak funguje a postupně se seznamujeme s jeho funkcemi – přesněji řečeno s tím, že funkce o kterých se hovořilo, že je má mít, rozhodně nemá. Stejně tak nemá a nemůže mít funkce, které firma Meta IT fakturovala. Jedná se o nedodělek a podle data souborů se jedná o verzi z roku 2018. Vzhledem k vadám je již teď evidentní, že není možné software ve stavu v jakém je využívat. O jeho dalším osudu se rozhodne během roku. 

 

Vznik softwaru a zvláštní pozadí

Celé pořízení softwarového gigantu Evidence je zahaleno mlhou, kterou se Výkonnému výboru pravděpodobně za asistenci policie časem podaří rozplést. V sídle společnosti neexistuje žádná zadavací dokumentace a podle vyjádření členů tehdejšího Výkonného výboru se o pořízení tohoto software navíc v podobné hodnotě nikdy nehlasovalo. Stejně tak tuto gigantickou investici neschválila Valná hromada. Ke stejnému závěru došla minulá Kontrolní a revizní komise a přiměřeně situaci popsala ve své zprávě pro Valnou hromadu, která se nekonala.

Práce na tomto softwaru prováděla firma Meta IT s.r.o., IČ 283 05 264, (Výpis z OR) s jejímž majitelem se Vladimír Machula podle vlastního vyjádření a na opakovaný dotaz Kontrolní a revizní komise nezná. To je minimálně zajímavé tvrzení, protože jsou společníky ve firmě Orfanic s.r.o. IČ 287 43 920 a kromě jiného spolu prokazatelně uzavřeli dvě smlouvy o půjčce v roce 2015, pod kterými jsou oba pánové podepsáni. Dne 24. 6. 2016 se stavidla penězovodu otevřela a 13. 9. 2019 byl poslední požadavek na zaplacení prací. Jen roce 2019 byly na tomto softwaru provedeny práce za 1.752.338 Kč. Otázkou je, co přesně to bylo za výkony, když databáze předaná na modré flešce byla aktuální k datu vypnutí, avšak software na téže flešce byl mnohem starší, odhadem rok 2017/2018. To bude předmětem dalšího zkoumání.

Jako osvědčený dodavatel byla firma Meta IT s.r.o Vladimírem Machulou ve funkci předsedy představenstva vybrána jako správný dodavatel softwaru i pro Leteckou školu Vrchlabí, a.s., kam v roce 2017 dodala software za pěkných 457.023 Kč. Jaký a na co přesně se dovíme až z probíhajícího šetření PČR. Účetnictví LŠV a.s. Vladimír Machula neodevzdal a Meta IT informace neposkytuje.

Je spravedlivé uvést, že výše uvedená firma Orfanic s.r.o ve které je Vladimír Machula jednatelem (Výpis z OR) byla dodavatelem software pro hodnocení akrobatických soutěží známý jako Acro-online, který nebyl předán vůbec (ani v sídle spolku neležela žádná jinak barevná fleška). O tomto software v zatím odhadované pořizovací ceně kolem 1,5 milionu Kč předchozí Kontrolní a revizní komise tvrdila, že je majetkem Aeroklubu České republiky z.s.. Je tedy zarážející, že firma Orfanic s.r.o. fakturuje Aeroklubu ČR na jedné faktuře tvorbu tohoto software a také zároveň jeho pronájem. Firma Orfanic s.r.o. čerpala také peníze z veřejného rozpočtu. Dvě dotace byly určeny na účast na výstavách a poslední (číslo 1000232473) na částku 499 890 Kč byla podle titulu dotace určena na služby kouče v rámci systému CzechEkoSystem (OPPI). Podle poskytovatele Czech Invest se “projekt zaměřoval na podporu a propagaci systému „OneTRACK“, který monitoruje pohybující se objekty a zároveň poskytuje připojení do internetu a zobrazování multimediálních zpráv. Podpora byla poskytnuta na koučink v oblasti marketingu, business plánu a rozvoji strategie firmy”. Za pěkných 1754 Kč/hod. Orfanic koučovala firma AX Info s živnostenským oprávněním pro hostinskou činnost a prodej lihovin. Poskytnutí této podpory již šetří interní audit Czech Invest.

Většinu informací je možno při troše pečlivosti nalézt z veřejných zdrojů. Další důkazní materiál pro budoucí použití stále shromažďujeme. 

Co dodat? Prostě slušnej oddíl.