fbpx

Navrhujte kandidáty na diplomy FAI

Aeroklub České republiky je řádným členem FAI a z titulu svého dobrého postavení a zatřídění má právo každoročně navrhnout a prostřednictvím FAI udělit 1x Čestný skupinový diplom a 2x Diplom Paula Tissandiera.

Čestný skupinový diplom se uděluje od r.1965 skupinám osob, které se významně zasloužily o pokrok letectví a kosmonautiky během předchozích let. 
Diplom Paula Tissandiera se uděluje od r. 1952 těm, kteří přispěli významným způsobem k rozvoji letectví, zvláště sportovnímu, svými aktivitami, prací, výkonností, iniciativou nebo jinak. 
 
Nominanty z jednotlivých členských států FAI schvaluje na svém jednání Generální konference FAI, která se tradičně koná na podzim, a to vždy za předcházející rok.
 
Výkonný výbor Aeroklubu České republiky vyzývá své členské organizace, které mají ve svém středu jednotlivce splňující výše stanovená kritéria, aby nejpozději do 30. dubna 2021 zaslaly na adresu sec@aecr.cz své nominace (max 2 osoby) s krátkým zdůvodněním návrhu (max 15 řádků). Výkonný výbor AeČR na svém následném zasedání projedná všechny návrhy a vybere 2 nominanty, kteří budou pro rok 2020 navrženi ke schválení vyznamenání Generální konferencí FAI 2021.