Nový vzdušný prostor a novinky pro sezónu 2021

Nová Databáze letišť 2021 právě vyšla a obsahuje nový vzdušný prostor a mnoho aktualizací. Rok 2021 je rokem významných změn ve vzdušném prostoru jak v České republice tak na Slovensku. V posledních dnech u nás panuje nádherné počasí a tak mnoho z nás již vyrazilo na letiště užít si krásy létání pro radost. Ostatně je to jedna z mála činností a radostí, které se v současné krizové situaci mohou vykonávat legálně a zároveň bez jakéhokoliv rizika nákazy. Alespoň létání nám ještě zůstalo! Pro bezpečné létání je ale třeba vědět, jaké změny v organizaci vzdušného prostoru vstupují v platnost.  

 

 

Březnový termín AIRAC je již tradičně spojen s novým vydáním Databáze letišť

V pravidelně se opakujících událostech, jako je publikování změn v leteckých informacích, mám rád pevný řád. Proto se již mnoho let snažím vydávat Databázi letišť ve stejném jarním termínu. Druhá polovina března se dlouhodobě osvědčila. Většina z nás, kteří nelétáme pravidelně celou zimu, se již těší na první jarní létání a začíná připravovat svá letadla.

 

Již mnoho let se snažím působit na všechny zúčastněné, aby vydávali zásadní změny pro VFR létání také pravidelně ve stejném termínu a ne každý rok jinak. Letos se to bohužel vůbec nepodařilo. V České republice byly zásadní změny vypublikovány již na konci února a na Slovensku vstoupil v platnost zásadní redesign vzdušného prostoru dokonce již v prosinci 2020 (nebo vlastně až v prosinci – protože se v podstatě jednalo o odloženou aktualizaci z jara 2020). Považuji to za nešťastné a matoucí pro VFR piloty. Stejným způsobem se již mnoho let snažím působit na provozovatele letišť. Aby v zimě zpracovali všechny poznatky z letního provozu a vypublikovali všechny potřebné změny a aktualizace. Potom již celé léto jen létali a létali a již nic nezměnovali. Zásadní problém je, že změny vydané v průběhu sezóny se dostávají ke všem pilotům velmi složitě. A změnit provozní informace, aniž by o této změně věděli všichni piloti je k ničemu, někdy to může být také nebezpečné.

 

Z důvodu uvedené rozdílnosti termínů jsem byl letos donucen vydat novou Databázi letišť v předtermínu k 25. únoru 2021 alespoň digitálně. Bohužel výroba papírového vydání v celkem vysokém tiskovém nákladu zabere dost času a nedokážu to tolik urychlit. Pro Slovensko jsem samozřejmě vypublikoval všechny změny digitálně již k 3. prosinci 2020, když vstoupily v platnost, a vydal jsem také mimořádnou změnovou službu pro uživatele papírového vydání – aby se se změnami mohli všichni seznámit.

A informace, na kterou všichni čekají – aby mohl být každý potřebný kout republiky vybaven Aktuální databází, nabízím výraznou slevu (cca 20 %) pro hromadné objednávky od aeroklubů!

 

Změny komunikačních frekvencí

Důležitá je také změna komunikačních frekvencí na šesti letištích v ČR. Jedná se konkrétně o letiště: Březí Falcon (Březí Falcon RADIO 124,515), Česká Lípa (Lípa RADIO 122,140), Cheb (Cheb RADIO 120,610), Chotěboř (Chotěboř RADIO 120,110), Kunětice (Kunětice RADIO 124,980), Přibyslav (Přibyslav RADIO 125,610) a navíc změny volacích znaků APP regionálních IFR letišť. Všechny uvedené změny najdete detailně popsané v sekci BRIEFING vaší nové Databáze letišť.

 

 

Přeorganizovaný vzdušný prostor v Čechách

Český vzdušný prostor zaznamenal zásadní změny v uspořádání CTR a TMA všech tří vojenských letišť a návazně také omezených prostorů spravovaných armádou. Došlo k přeorganizování MTMA Čáslav, MTMA Náměšť a MTMA Pardubice. Všechny tři TMA byly také rozděleny do více částí jak horizontálně, tak vertikálně. TMA Čáslav a Pardubice má nově tři části, TMA Náměšť dvě části. Spodní hranice těchto TMA již nejsou vztažené k výšce nad terénem, ale k výšce nad střední hladinou moře (AMSL). CTR Náměšť bylo upraveno v návaznosti na nové MTMA Náměšť a změnila se horní vertikální hranice. Horizontální hranice CTR Čáslav byly upraveny jen drobně v návaznosti na ostatní změny okolních prostorů. V okolních vojenských prostorech došlo ke změně vertikálních hranic v návaznosti na novou spodní hranici TMA vztaženou k AMSL. Týká se to LKTRA10, LKTRA17, LKTRA73.

 

Významná změna se týká vojenských prostorů na jihu čech. Horizontální hranice prostorů LKTRA74, LKTRA78 byly redizajnovány a návazně byla upravena také hranice LKTSA22. V okolí letiště Prostějov vznikly úplně nové prostory LKTRA90, LKTRA91, LKTRA92 vyhrazené pro lety vojenských bezpilotních letadel (MIL UA). V rámci zavádění vzdušného prostoru volných tratí (FRA – Free Route Airspace) v České republice došlo také k rozsáhlé změně význačných traťových bodů. Vzdušný prostor volných tratí v ČR (FRACZECH) vstoupil v platnost k 25 FEB 2021 s vertikálním vymezením FL95 – FL660.

 

 

Na Slovensku je nově všechno jinak

Ve vzdušném prostoru Slovenska vstoupila podstatná část změn v platnost již v prosinci 2020, jednalo se o kompletní redizajn ve střední a východní části území a významné změny v CTR a TMA Bratislava a Piešťany. Bylo přepracováno TMA Poprad ve všech dílčích částech (TMA1-4). CTR a TMA Košice bylo kompletně přepracováno včetně vstupních bodů. TMA Košice je nově rozděleno na šest částí s různými vertikálními hranicemi a jsou stanoveny nové vstupní body. V návaznosti na změny TMA Košice byly kompletně přepracovány vojenské prostory v okolí letiště Prešov. V zásadě bylo původní rozdělení prostorů zrušeno a nahrazeno novým (zrušeno: LZR90, LZR100A, LZTSA09A, LZTSA09W, LZTSA10, změna: LZR315, nové prostory: LZR90A, LZR90B, LZR90C, LZR415, LZTRA09A, LZTRA09W, LZTRA10, LZTRA100A, LZTRA100B, LZTRA100C).

 

CTR Štefánik bylo zmenšeno na SE okraji (u letiště Kvetoslavov) a jsou zavedeny zcela nové vstupní body. TMA 1 Bratislava bylo upraveno v návaznosti na CTR Štefánik a TMA Piešťany, V TMA 4 Bratislava došlo ke změně SE okraje. Došlo ke změně TMA 1 a TMA 2 Piešťany a návazné změně TMA 1 Bratislava. Došlo k rozsáhlé změně význačných traťových bodů spojené se zaváděním vzdušného prostoru volných tratí (SEE FRA).

Druhá zásadní změna týkající se zrušení civilního provozu na letišti Sliač a následného zrušení CTR a TMA Sliač vstupuje v platnost na konci března – platná je však již nyní, jelikož je od 1. ledna 2021 vypublikována NOTAMem. Na letišti bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce (plánovaná doba rekonstrukce cca 3 roky). Proto byla úplně ukončena činnost civilního provozovatele letiště a zároveň zrušeno CTR Sliač a TMA Sliač. Místo CTR a TMA jsou v platnosti prostory LZR225+A+B+C a LZTRA225D s aktivací H24. Pro vstup nebo průlet LZR225+A+B+C a LZTRA225D je nezbytné vyžádat letové povolení od Sliač MTWR/MAPP a následně dodržovat obousměrné spojení.

 

 

Databáze letišť a letecké mapy VFR

Všechny uvedené změny včetně mnoha dalších důležitých aktualizací a novinek, jsou samozřejmě plně zapracovány do vaší nové Databáze letišť a přiložených leteckých map VFR. Najdete v nich aktuální informace o 246 letištích ČR+SR (včetně 4 nových letišť). Součástí Databáze letišť 2021 jsou jako každý rok také naše dvě mapy VFR. Letecká navigační mapa VFR 1:500 000 – perfektní pro navigaci podle GPS i pro srovnávací navigaci a Letecká plánovací mapa VFR 1:1 000 000 – pro plánování letů a jednoduchou navigaci podle GPS. V rozsáhlé všeobecné části Databáze letišť najdete jako každoročně aktualizované informace pro VFR létání a také podrobné mapy řízených prostorů CTR a TMA.

 

 

ICAO mapa ČR od ŘLP ČR letos není součástí Databáze letišť

Vzhledem k současné kritické situaci v sektoru dopravního letectví a drastickému propadu tržeb, ŘLP ČR dočasně odstoupilo od distribuce ICAO mapy s Databází letišť. Bohužel jsem byl zároveň nucen přistoupit k mírnému zdražení Databáze letišť 2021 z důvodu celkového dlouhodobého růstu výrobních a dodavatelských cen. Ke zdražení došlo po čtyřech letech, kdy se cena neměnila. Pokud bych k plánovanému zdražení nepřistoupil, nebylo by možné udržet stávající vysokou úroveň publikace a kvalitu výroby v dlouhodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že ICAO mapa byla vždy k Databázi letišť přikládána zdarma, nemá ani absence ICAO mapy vliv na aktuální zdražení. Databáze letišť mnoho let sloužila jako distribuční kanál pro ŘLP, které se rozhodlo mapu věnovat každému aktivnímu pilotovi v rámci programu zvyšování bezpečnosti v sektoru všeobecného letectví. ŘLP ČR si k tomu vybralo Databázi letišť, jelikož je v České i Slovenské republice nejrozšířenější pomůckou pro VFR lety všeobecného letectví. Osobně pevně věřím, že až se situace v sektoru dopravního letectví stabilizuje, bude možné se ke spolupráci zase vrátit.

 

 

Letecká mapa VFR z Databáze letišť obsahuje vše co potřebujete pro váš let

V letecké mapě VFR 1:500 000, která je součástí každé Databáze letišť, si aktuálně nemusíte nic opravovat. Informace o novém rozdělení vzdušného prostoru jsou vypublikovány kompletně a správně. Všechny vzdušné prostory jsou navíc přehledně a detailně popsány včetně popisek na jejich horizontálních hranicích a jednoduchých symbolů upozorňujících na specifické podmínky vstupu do daného prostoru. Na okraji mapy je také vytištěn přehled všech vzdušných prostorů se specifickými požadavky vstupu, obsahující detailní informace o provozní době prostoru nebo plánované době aktivace, druhu omezení a komunikační frekvence pro vyžádání vstupu do prostoru. Tento přehled prostorů je hodnocen mnoha piloty jako nepostradatelná pomůcka pro jejich VFR létání. Mapa také obsahuje všechny nové komunikační frekvence, jejichž změna je ohlášena na tuto sezónu.

 

V mapě najdete podrobné informace o všech UL plochách (ne jenom těch registrovaných) a samozřejmě o všech letištích a heliportech. V mapě jsou zakresleny symbolem všechny heliporty HEMS a místa pro starty a přistání paraglidingu, aby byl každý pilot varován o možném intenzivním provozu v okolí těchto míst. Navíc mapa obsahuje význačné traťové body používané pro plánování letů a hlášení polohy.

 

 

Jakou mapu má pilot povinost mít na palubě letadla

Aktuálně se na mě obrací mnoho pilotů s dotazem jestli mají povinnost mít ICAO mapu na palubě letadla. Po legislativní stránce mluví předpisy platné v ČR zcela jasně. Pilot je povinen mít na palubě mapu obsahující aktuální letecké informace. Mapa VFR přiložená ke každé Databázi letišť tuto povinnost splňuje bez výhrad. Žádné nařízení ani zákon, že pilot musí mít na palubě právě ICAO mapu (vydanou ŘLP ČR) v České republice neexistuje. Letecká mapa VFR je plně vyhovující pro létání v ČR i SR a splňuje všechny zákonné požadavky. Pro VFR let vám postačuje mít na palubě Leteckou mapu VFR z vaší Databáze letišť. Podrobně se této problematice věnuje Michal Orlita v článku “Letecká mapa na palubě – fakta, mýty a pár rad z praxe” uveřejněném na serveru AeroWeb (zde: https://www.aeroweb.cz/clanky/7360-letecka-mapa-na-palube-fakta-myty-a-par-rad-z-praxe).

 

Doporučuji všem pilotů naši mapu VFR vyzkoušet – je ve stejném měřítku jako ICAO mapa (1:500 000) a obsahuje podstatně více praktických informací pro VFR létání. A myslím si, že je i přehlednější. Nemluvě o tom, že letiště i vzdušné prostory jsou v naší mapě popsány detailněji. Naše mapa VFR je samozřejmě zcela aktuální a je kvalitně zpracována pomocí moderních digitálních technologií. Vyzkoušejte ji a pokud by vám nevyhovovala, můžete si ICAO mapu doobjednat později. Zároveň s leteckou mapou VFR v klasickém měřítku 1:500 000 je vždy dodávána ještě druhá mapa – spodního vzdušného prostoru v měřítku 1:1 000 000. Jedná se o přehledku, která vám velmi zjednoduší plánování letů a také je perfektní jako reference při navigaci podle GPS.

 

 

Databáze letišť vstupuje do svého čtvrtstoletí

Letošní Databáze letišť vyšla přesně dle edičního plánu – 19. března 2021. Většině uživatelů byl nový výtisk již doručen a v leteckých prodejnách ji mají skladem. Ke dni oficiálního vydání (19/3/2021) zbývá v mém skladu posledních 800 výtisků (z celkem vydaných 5500 kusů papírového vydání, dalších více než 2500 kopií se každoročně distribuuje digitálně). Jsem velmi rád, že se letošní vydání podařilo vydat včas i přes personální problémy v tiskárně a knihárně způsobené aktuální epidemií Covidu (výroba papírové Databáze letišť vyžaduje velký podíl ruční práce). Rád bych alespoň takto všem zúčastněným poděkoval. Letošní vydání Databáze letišť je již 24. v řadě a já právě nyní začínám pracovat na jubilejním 25. vydání pro rok 2022.

 

 

Novými Databázemi letišť vybavil svá letadla také český Úřad pro civilní letectví

Těší mě, že Databáze letišť pomáhá nejen při létání pro radost nám běžným pilotům, ale je používána také většinou profesionálních pilotů létajících VFR. Pravidelně ji nakupuje Armáda ČR pro své piloty (VÚ Kbely i Náměšť) a výcvik nových pilotů (CLV Pardubice), nakupují ji provozovatelé záchranných služeb HEMS, Letecká služba Policie ČR pro posádky policejních vrtulníků, výtisky si objednává také ŘLP ČR na svá pracoviště a pro kalibrační letku. Do svých letadel nakoupil Databáze letišť a letecké mapy VFR také český Úřad pro civilní letectví a používají je inspektoři LAA ČR.

 

Kde koupit databázi letišť

Nové Databáze letišť a letecké mapy VFR 2021 jsou dostupné v e-shopu vydavatele i leteckých prodejen. Vydavatel nabízí výraznou slevu (cca 20 %) pro hromadné objednávky od aeroklubů!

Vzhledem k aktuálnímu lockdownu jsou sice uzavřeny prodejny, ale novou Databázi letišť a leteckou mapu VFR si můžete pohodlně objednat v e-shopu. Můžete využít e-shop vydavatele www.aerobaze.cz/pilotshop nebo většiny leteckých prodejen. Výtisky je možné také zakoupit v mnoha leteckých školách a u leteckých provozovatelů, kteří nabízejí prodej pro své klienty. Zvýhodněné hromadné objednávky zajišťuje také většina aktivních aeroklubů a leteckých spolků pro své členy. Pokud nejsou ve vaší letecké škole či klubu nové Databáze letišť a letecké mapy dostupné, požádejte provozovatele o jejich objednání – rád jim je obratem dodám.

Patrik Sainer, vydavatel vaší Databáze letišť