fbpx

Aktivita AČR ve dnech 21. a 22. 4. 2021 SKORICE

Cvičení bude probíhat denně od 0750 do 0910 a od 1020 do 1140 UTC SKORICE (popis prostoru níže).  

Prostor SKORICE se středem PSN 494018,52N0134629,06E (2,7NM E SKORICE) o poloměru 8NM od GND do FL125.

Po dobu aktivace prostoru SKORICE nebude aktivován prostor TRA76 a TRA77.

Prostor bude publikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.
 
Dotčené tratě ATS: P861, T136, Z39.