Akrobatické sestavy 2021

Vážení akrobaté, sezona 2021 díky koronavirovým opatřením nezačala právě šťastně. Díky větším než předpokládaným servisním zásahům na letadlech dostal kalendář trochu skluz. Dubnové termíny soutěží jsou přesouvány dál do sezony a situace je díky vládním opatřením stále nečitelná. Ale co už, nějak bylo a nějak bude. 

Sestavy 2021

Od zodpovědných trenérů a z dalších zdrojů (CIVA) jsou připraveny níže uložené povinné sestavy a vybrané figury. Sestavy GLD kategorie Basic budou doplněny během několika dní.

Změna pravidel pro rok 2021 – Intermediate GLD má pouze Known 1, místo dříve létané Known 2 si každý soutěžící připraví Free Known sestavu podle těchto pravidel: 

  1. Sestava musí mít maximálně celkem 8 figur.
  2. Maximální celkový koeficient (Total K) sestavy nesmí překročit 130 K.
  3. Maximální koeficient lze překročit o 3 body. V takovém případě se ze tří nejdražších figur postupně odečte po jednom bodu, tak aby se dosáhlo maximálního koeficientu 130 K. Body se neodečítají z povinných figur.
  4. Každé katalogové číslo (figura) smí být použito pouze jednou s výjimkou horizontální linky (Fam 1.1.1) a výkrutů (Fam 9.1).
  5. Sestava musí obsahovat nejméně jednu figuru z následujících rodin prvků: Fam 6 (souvraty), Fam 7 (přemety, 1/2přemety, Q-loop a další ) a Fam 8 (humpty-bump, P-loop, kubány, 1/2kubány a další) .
  6. Sestava musí obsahovat alespoň jeden výkrut na doby (Fam 9.2, 9.4 nebo 9.8).
  7. Začátek sestavy může být v poloze normální nebo na zádech.
  8. Sestava musí končit v normálním letu (ukončení na zádech není dovoleno).

 

Rozdělení letadel 

Rozdělení letadel, pravidla pro využívání, tabulka s hmotnostmi pilotů a individuální podmínky na akrobatických kempech jsou aktualizovány v dokumentech na tomto webu ve složce Letecká technika:

Dokumenty

Co je v kalendáři zeleně, jedná se dle pravidel o schválené přidělení techniky. Co je bílé je volné pro další zájemce, co je žluté, je dlouhodobě předběžně přidělené a o to je možné si zažádat také, neboť chceme umožnit provozovat techniku i dalším zájemcům a zpravidle jsou žlutě vyznačeny dlouhodobé nebo opakované přidělení těm rychlejším. Na ca 4 – 6 týdnů dopředu jsou už všechny terrmíny zelené, aby se nechal plánovat provoz. Žádejte vždy o alespoň 2 týdny. Údaje jsou průběžně aktualizované.