Aktivita AČR ve dnech 11. a 12. 5. 2021 UNICOV

Cvičení bude probíhat od 0800 do 1000 UTC v prostoru UNICOV (popis prostoru níže),
dále pak v prostoru LKTRA34 vertikální hranice FL95-FL245.

UNICOV
Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494654,16N0170419,74E (2NM NW UNICOV).               
Vertikální hranice: GND – FL95.


Prostor UNICOV bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: P10, T709.