PRODÁNO: Seznam nepotřebného majetku k odprodeji PARA – 1. kolo

PRODÁNO/SOLD

Seznam a nabídkové ceny byly schváleny OSK Para (19.4.2021) a Výkonným výborem AeČr (Zápis 24.2.2021). 

PARA-Seznam nepotřebného majetku k odprodeji-16-5-21

Možné prohlídky materiálu:
13.–14. 5. 2021  ASO DUKLA PARA Letecká 1, 79601 Prostějov, tel. 724 048 864

Průběh prodeje: První kolo prodeje je určeno výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením zboží inventárním číslem a navrženou cenou vyšší než je požadovaná minimální zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 16. 5. 2021.  Po tomto datu budou předměty prodány za nejvyšší nabízenou cenu. Výše nabídek ani informace o průběhu prodeje se do data rozhodnutí o prodeji nezveřejňují, aby nedocházelo k ovlivnění průběhu prodeje. Platba je možná výhradně bankovním převodem do 5. pracovních dnů od vyrozumění o prodeji. Nezaplacené předměty budou nabídnuty  dalším zájemcům v pořadí podle výše nabízené ceny, případně nabídnuty v dalším kole prodeje. 

PARA-Seznam nepotřebného majetku k odprodeji-16-5-21