Zemřel Miloslav Přikryl

Míla Přikryl (* 12. 10. 1926 + 9. 5. 2021) byl pro letectví mimořádnou osobností. V Krajském aeroklubu Olomouc působil jako učitel létání a spolupodílel se na mimořádném úspěchu akrobatů olomouckého Hanáckého Aeroklubu. Byl zakladatelem skupinové akrobacie v oblasti sportovního letectví, založil a vycvičil devítičlennou akrobatickou skupinu na školních letounech C-104,  čtyřčlennou skupinu děvčat na akrobatických Trenérech, čtyřčlennou skupinu mužů na letounech C-11.

Významnou roli hrály i jeho mezinárodní úspěchy, jak při akrobatických soutěžích, tak při navazování styků s jinými státy v oblasti letecké akrobacie. Později odešel do Československých aerolinií, kde působil v útvaru aerotaxi, dlouhou dobu létal v Africe. Významnou roli měl při utváření Agroletu, který později přešel do nově vzniklého SlovAiru. Jeho funkce učitele létání a inspektora byla nesmírně důležitá, jak pro výchovu nových pilotů, tak pro jejich bezpečné létání.