fbpx

Propozice POHÁR VYSOČINY 2021 5.–6. 6. 2021

Propozice parašutistické soutěže POHÁR VYSOČINY 2021 v seskoku padákem na přesnost přistání 5. – 6. 6. 2021 

 

Cíl soutěže  

 • určit vítěze Poháru vysočiny roku 2021 
 • porovnat výkonnost mezi parašutisty.  
 • propagovat parašutismus před veřejností 
 • podporovat rozvoj disciplíny – přesnost přistání 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: 

Aeroklub Jihlava,  Henčov 61, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 604 820 491, E-mail: jsturc@gmail.com 

 

Hlavní rozhodčí

Jaroslav Novák, tel.: +420 608 850 979 

 

Datum a místo konání: 

5.- 6. června 2021, Aeroklub Jihlava, letiště Jihlava – Henčov 

 

Soutěžní disciplína: 

soutěžní disciplínou je seskok na přesnost přistání jednotlivců (AL) Účast na soutěži: 

– soutěže se mohou zúčastnit parašutisté – držitelé kategorie A a vyšší – v pátek 4.6.2021 – možnost tréninkových seskoků 

 

Prezence: 

 •  prezence proběhne v Aeroklubu Jihlava 5.6.2021 v době v době od 7:00-8:30 hod, – každý závodník předloží ke kontrole průkaz parašutisty a TP padáku včetně pojistky,  Startovné: 
 • startovné ve výši 300 Kč v hotovosti při prezentaci 

 

Ubytování : 

 • ubytování je možné ve vlastních stanech v areálu Aeroklubu Jihlava, nebo v ubytovně  aeroklubu dle platného ceníku,  
 • stravování během závodů je možné v letištním BBBaru, oběd zajistí pořadatel po  závazném objednání při prezenci 

 

Technická ustanovení  

seskoky budou prováděny z letounu L-60S 

měření se provádí na elektronický disk o průměru středu 2 cm,  

měření se provádí do 5 m a síly větru 7m/s, 

soutěž bude řízena v souladu se sportovním řádem FAI, 

sportovci kategorie A, B musí dodržet ustanovení předpisu o přítomnosti instruktora  při svých seskocích, 

seskoky provádí tříčlenná družstva v jednom náletu, pořadí bude určeno losováním, výška seskoku 900 m s výdrží do 5 sec, 

počet soutěžních seskoků 5, 

soutěž může být ukončena po 3 dokončených kolech

 

Vyhlášení vítězů: 

vyhlášeni budou tři nejlepší jednotlivci s nejnižším součtem cm ve všech kolech, v případě rovnosti výsledků, rozhodne vyšší počet lepších výsledků. 

 

Protesty: 

 • písemně do 30 min. od předmětného sporu do rukou hlavního rozhodčího, s vkladem 500,- Kč 
 • V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

 

Program: 

sobota 5.6.2021

 • 7:00-8:30 prezence 
 • zahájení soutěže 
 • losování pořadí družstev 
 •  9:00 – 19:00 soutěžní seskoky 
 •  vyhlášení výsledků 
 •  ukončení soutěže 

neděle 6.6.2021

 • 9:00 – 12:00 zahájení seskoků  
 •  vyhlášení výsledků 
 • ukončení soutěže  

Přihlášky do soutěže do 31. 5. 2021 na e-mail: jsturc@gmail.com

Propozice závodu ke stažení: Propozice-PV 2021