fbpx

Propozice XXVII. ROČNÍK BUDĚJOVICKÉHO POHÁRU 28.–30. 5. 2021

XXVII. ROČNÍK BUDĚJOVICKÉHO POHÁRU

PROPOZICE  parašutistické soutěže v přesnosti přistání 

Aeroklub České Budějovice – letiště Hosín 28.–30. 5. 2021 

V souladu se sportovním řádem FAI uspořádá Aeroklub České Budějovice ve dnech  28.–30. 5. 2021 soutěž v seskoku padákem na přesnost přistání. 

Soutěž je součástí českého poháru v parašutismu 2021

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

 • Budějovický pohár je otevřená soutěž pro všechny kategorie B a vyšší, při zachování podmínek pro  kat.B 
 • příjezd a prezentace všech účastníků se uskuteční v pátek 28. 5. 2021 do 22.00 hodin na letišti Hosín 
 • při prezentaci bude kontrolována platnost průkazů parašutisty a doklady padáků včetně pojištění
 • startovné ve výši 500,- Kč na osobu se platí v hotovosti při prezentaci 28. 5. 2021. V případě  pozdního příjezdu a dodatečné prezentace až v sobotu ráno 29. 5. 2021 bude ke startovnému  připočtena přirážka 100,- Kč jako kompenzace zvýšené organizační zátěže. V případě, že bude  soutěž zahájena, ale nebudou zahájeny seskoky z důvodu počasí se navrací ½ základního  startovného, tedy 250,- Kč
 • ubytování bude umožněno přímo na letišti ve vlastním stanu a spacáku, karavanu, omezená kapacita  ubytování je v budově AK 270,- Kč / osobu a noc (požadavek na ubytování v budově avizujte  předem) 
 • možnost občerstvení v restauraci na letišti 
 • soutěž bude probíhat jako soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev 
 • cena seskoku bude stanovena podle odlétaných minut.  
 • Veškeré platby za seskoky budou hrazeny v hotovosti po skončení soutěže.
 • pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic po dohodě se zástupci družstev 

 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA 

 • přesnost přistání tříčlenných družstev – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol
 • přesnost přistání jednotlivců – započítávají se všechny seskoky z ukončených kol
 • počet kol: 6 základních kol + finále max. 12 parašutistů (dle počtu závodníků)   možné uzavření soutěže po 3 kolech seskoků 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

seskoky budou prováděny z letounu AnN-2, případně doplněné letounem L-60S, v souladu se  směrnicí V-PARA-1 a sportovním řádem FAI s těmito úpravami: 

 • doskočiště bude použito molitanové  
 • k měření přesnosti přistání bude použita elektrická nula o průměru 2 cm 
 • měřit se bude do vzdálenosti 1 m, do 16 cm elektronicky 
 • seskoky se provádějí do síly větru 8 m/s 
 • seskoky budou prováděny z výšky min. 800 m  

 

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

 • pátek 28. 5. 12:00 možnost tréninkových seskoků 
 • 18:00 – 22:00 prezentace, nahlášení družstev 
 • sobota 29. 5. 8:00 zahájení soutěže – losování pořadí družstev 9:00 – 19:00 soutěžní seskoky  
 • neděle 30. 5. 9:00 – 12:00 soutěžní seskoky 
 • 13:00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

 

STANOVENÍ VÍTĚZE 

 • vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody  s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků 
 • vítězem v soutěži jednotlivců se stává sportovec s nejmenším součtem centimetrů, v případě shody s větším počtem nul, dále s větším počtem lepších výsledků. U prvních tří jednotlivců může pořadatel použít rozskok. 

 

 CENY 

 • jednotlivci umístění na prvních třech místech obdrží věcné ceny 
 • první tři družstva obdrží věcné ceny 

 

PROTESTY 

 • protest je nutno podat písemně, s vkladem 500,- Kč do 30 minut po vzniku důvodu podání protestu  hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže 
 • v případě neuznání protestu se vklad nevrací a propadá ve prospěch pořadatele 

 

ORGANIZÁTOR 

 • Organizátorem soutěže „Budějovický pohár 2021“ (dále jen BP 2021) je Aeroklub České  Budějovice, z.s. 
 • BP 2021 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního  kalendáře leteckých sportovních akcí 2021. 

 

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19 

 • Všichni závodníci se musí při prezentaci prokázat potvrzením (lze nahradit čestným  prohlášením): 
 • o absolvování antigenního testu na COVID-19 s negativním výsledkem ne starším,  než 5 dní, a to ke dni 30. 5. 2021, nebo  
 • o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, osoba nejeví žádné příznaky onemocněníCOVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na  přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu  viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a to ke dni 30. 5. 2021, nebo 
 • o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky  očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém  přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky  očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14  dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 
 • Přítomnost diváků a veřejnosti během závodu je vyloučena.

 

ŘEDITELSTVÍ SOUTĚŽE 

Ředitel soutěže: Luboš Nahodil 

Hospodář: Sylvestra Brodská 

Hlavní rozhodčí: Jiří Dvořák 

Řídící provozu : Břetislav Brodský – 731 570 298 

 

KONTAKT:  

Mobil: 734 875 281 (Jindřich Brodský) 

E-mail: jindrich.brodsky@gmail.com 

Telefon AK: 387 220 846  

Fax AK: 387 220 716 

E-mail AK aeroklub@letiste-hosin.cz 

 www.letiste-hosin.cz 

     

Žádáme o nahlášení závodních teamů předem buďto mailem nebo  telefonicky, nejpozději do 21. 5. 2021. Důvodem je včasné zajištění  vhodného typu letadla.

Propozice ke stažení: PropoziceBP2021