fbpx

Propozice MORAVSKÁ BRÁNA 2021

47. ROČNÍK SOUTĚŽE PARAŠUTISTŮ MORAVSKÁ BRÁNA LETIŠTĚ HRANICE 18.–20. 6. 2021

 

1. Cíl soutěže 

 • popularizovat parašutistický sport na veřejnosti 
 • umožnit výměnu zkušeností mezi sportovci 
 • určit vítěze 47. ročníku soutěže “Moravská brána” 
 • započítat výsledky moravských sportovců do soutěže “Moravský pohár” 

 

2. Datum a místo konání soutěže 

Soutěž proběhne ve dnech 18.–20. 6. 2021 na letišti Aeroklubu Hranice 

 

3. Prezentace 

18. 6. 2021 od 17.00 do 20.00 na letišti Aeroklubu Hranice 

 

4. Časový plán soutěže 

 • pátek 18. 6. 17:00 – 21:00 prezentace závodníků 
 • sobota 19. 6. 9:00 – 19:00 soutěžní seskoky 
 • neděle 20. 6. 8:00 – 12:00 soutěžní seskoky 
 • hodinu po ukončení seskoků – vyhlášení vítězů

 

5. Všeobecná ustanovení 

 • pořadatelem soutěže je Paraklub Hranice, z.s. 
 • jedná se o otevřenou soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev 
 • startovné a seskoky na závodníka 2.700 Kč, platí se u prezentace v hotovosti – v případě předčasného ukončení soutěže bude závodníkovi vrácena částka 330 Kč za každý neprovedený seskok  
 • ubytování: stanování v prostoru letiště zdarma 
 • stravování bude zajištěno na letišti

 

6. Přihlášky do soutěže zasílejte do 16. 6. 2021: 

 • Mobil: 724 912 962 
 • E-mail: paraklub@applet.cz  (stačí uvést pouze jméno, příjmení, popř. tým)

 

 

7. Technické podmínky 

 • soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic – seskoky budou prováděny z letounu L-60, na výpomoc může být použit letoun Cessna 172 – pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení 
 • kapitáni družstev jsou odpovědni za dokumentaci a výstroj družstev 

 

8. Pravidla soutěže 

 • seskok po trojicích z výšky 900 m s odpovídající výdrží  
 • každý soutěžící provede 6 seskoků. Výsledky se sčítají a započítávají jak do soutěže   jednotlivců, tak do soutěže družstev  
 • pro uzavření soutěže musí být provedena minimálně 3 soutěžní kola – soutěž bude ukončena nejpozději v neděli ve 12:00, tento čas může být překročen pro   dokončení kola 

 

9. Hodnocení 

 • hodnotí se podle sportovního řádu FAI a platných doplňků 
 • vzdálenost se měří do 1 metru 
 • k měření přesnosti bude použit el. disk s 2cm nulou 
 • seskoky se provádějí do síly větru 7 m/s 
 • výsledky budou zpracovávány výpočetní technikou 

 

10. Stanovení vítězů 

 • vítězem v soutěži jednotlivců se stává závodník s nejnižším součtem výsledků z  dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.  
 • vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejnižším součtem výsledků všech členů z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul. 
 • pokud se soutěže zúčastní min. 5 žen, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí – pokud se soutěže zúčastní min. 5 závodníků do 400 seskoků, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí

 

11. Odměny 

 • tři nejlépe umístění závodníci obdrží věcné ceny nebo finanční odměny – tři nejlepší družstva obdrží věcné ceny nebo finanční odměny 
 • tři nejlépe umístěné ženy obdrží věcné ceny (viz stanovení vítězů) 
 • tři nejlépe umístění závodníci, v kat. do 400 seskoků, obdrží věcné ceny (viz stanovení   vítězů) 

 

12. Protesty 

 • Protesty je možné podávat do 30-ti minut po vzniklé události, která byla předmětem sporu,  nebo po vyvěšení oficiálních výsledků písemně do rukou hlavního rozhodčího, současně s  vkladem 300 Kč a uvedením článku FAI, který byl porušen.  
 • V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

 

13. Řízení soutěže 

 • ředitel Radomír Švihel  
 • tajemník Roman Fousek 
 • hlavní rozhodčí Vladimír Krutílek 
 • sbor rozhodčích bude představen při zahájení soutěže 

 

14. Kontaktní telefonní čísla 

 • Radomír Švihel +420 604 642 361 
 • Roman Fousek +420 724 919 962 
 • letiště Hranice +420 581 616 167 

Propozice ke stažení:

 

Soutěž podpořily tyto firmy a organizace: 

Amirashop – internetový obchod – www.amirashop.cz 

Aeroklub České republiky – www.aeroklub.cz