PROPOZICE Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků Advanced a Unlimited 2021

Aeroklub Mladá Boleslav s podporou Aeroklubu České republiky pořádá 2. až 4. 7. 2021 Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků Advanced a Unlimited 2021.

 

 

 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie

Hlavním cílem soutěže je určit mistra republiky v jednotlivých soutěžních kategoriích akrobacie na kluzácích: ADVANCED a UNLIMITED

 

Dalšími cíli jsou:

– propagace bezmotorové letecké akrobacie

– propagace Aeroklubu Mladá Boleslav, města Mladá Boleslav

 

 

 1. Organizátor, místo a termín konání

Soutěž se uskuteční na letišti Mladé Boleslavi od 4.7.2021 do 6.7.2021

Organizátorem je Aeroklub Mladá Boleslav ve spolupráci s Odbornou sportovní akrobatickou komisí Aeroklubu ČR.

 

 1. Program

Pátek 2.7.2021           15,00 – 19,00 přílety, tréninkové lety

                                   19,00 – 20,00 prezence soutěžících

20,00 – 21,30 úvodní briefing,

Sobota 3.7.2021         08,30 – 09,00 briefing

09,00 – 09,30 slavnostní zahájení

10,00 – 19,00 soutěžní lety

 

Neděle 4.7.2021         08,30 – 09,00 briefing

10,00 – 13,00 soutěžní lety

15,00 – 16,00 vyhlášení

 

 

Pozn.: V době mezi 12,00 a 15,00 bude vyhlášena 30 min. přestávka na oběd Tréninkové lety jsou možné po předchozí dohodě od 15.6.2021, box bude vytýčen nejpozději od 2.7.2021.

 

 1. Pravidla soutěže

Oficiálním jazykem soutěže je čeština. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující

normy FAI:

– FAI Sporting Code, General Section, Section 6

– CIVA Regulations

– FAI Catalogue

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii

Organizátor může uplatňovat následující odchylky:

a) Minimální počet rozhodčích 3 (včetně hodnotícího hlavního rozhodčího).

b) Předváděcí box nebude sledován liniovými rozhodčími, bude uplatněn dvojnásobný koeficient pro positionning.

c) Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny.

e) Létají se tajné sestavy

f) Tajné sestavy pro jednotlivé kategorie určuje hlavní rozhodčí z figur předaných závodníky na úvodním briefingu

Podmínky pro účast soutěžících na této soutěži

 Každý soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu, pokud ne tak mu pořadatel na požádání zajistí safety pilota. Soutěžící osobně odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. V případě přítomnosti safety pilota na palubě letounu přechází odpovědnost za bezpečnost a provedení letu na něho. Všichni piloti létající pod 300 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší, stanovený limit – pro kategorii Advanced a Unlimited potvrzená min. výška 200 m

 

 

 1. Rozhodčí a organizační tým

Ředitel soutěže: René Šuman

Předseda jury: J. Rýdl

Hlavní rozhodčí: bude jmenován v den zahájení soutěže

Rozhodčí: budou jmenováni v den zahájení soutěže

Technický komisař: bude jmenován v den zahájení soutěže

Scoring: Martin Chovan

 

 1. Letouny a kluzáky

Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků let. akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány. Kontrola dokumentů a technického stavu letadel bude provedena při prezentaci.

Pro soutěž je ustanoven technický komisař. Komisař provede technickou přejímku letounů a rozhodne s konečnou platností o jejich zařazení do soutěže. V případě protestu soutěžícího s odvoláním na technickou závadu je rozhodující pro výsledné řešení protestu zpráva technického komisaře.

Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu.

Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky. Parkování letadel je v ceně vkladu.

Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami. Letouny i kluzáky musí být odpovědnostně pojištěny a pojistný certifikát či smlouva předloženy při prezenci. Piloti létající na pronajatých letadlech musí být pojištěni na spoluúčast dle pojistky daného letadla, nebo musí složit kauci.

 

 1. Podmínky soutěžních letů

Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10m/s

Výškové hranice

Jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně.

 

Pro kategorii ADVANCED a UNLIMITED

 • horní výškový limit 1 200 m GND
 • spodní výškový limit 200 m GND

 

Snížení horního výškového limitu

V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

 1. Přihlášky a startovné

Vyplněné přihlášky dle přílohy č. 1 zasílejte e-mailem akmb@akmb.cz

 Startovné pro závodníky činí 1000 Kč.

Startovné zahrnuje:

 1. a) organizační náklady
 2. b) parkování letadel

 

Vklady nezahrnují pronájem letadel a vleky.

 

Ostatní náklady (hrazeno hotově):

vlek do výše 1250 m              1250 Kč

vlek do výše 850 m                850 Kč

 

 

 1. Ubytování a jídlo

Na letišti je letištní občerstvení, kde bude od páteční večeře k dispozici plná penze. V okolí letiště je řada hotelů a penzionů různé cenové úrovně, příp. na letišti jsou k dispozici prostory pro ubytování (250,- osoba/noc), příp. camping (100,-Kč osoba/noc).

V případě požadavku na rezervaci ubytování kontaktujte organizátora na adrese akmb@akmb.cz nebo Petru Novákovou na tel. 602 436 496.  

 

 1. Kontakty

Korespondenční adresa

Aeroklub Mladá Boleslav o. s.

Regnerova 1306; 29301 Mladá Boleslav
IČ 48680443 DIČ CZ48680443
tel. +420326734015

email: akmb@akmb.cz
č. ú. 0480777379/0800

 

Další informace

 • vedoucí letového provozu Igor Karul tel. 606 191 270
 • ředitel soutěže Jan Sobotka tel. 731 295 410

 

Hodně úspěchů ve sportovním klání a přeje za organizátory soutěže Honza Sobotka.

 

Propozice ke stažení: