PROPOZICE XXIII. Ročníku mezinárodní soutěže – Priessnitzův pohár 2021

Priessnitzův pohár 2021, 14.–15.8. 2021, Jeseník-Mikulovice, LKMI

1. Cíl soutěže

  • určit vítěze XXIII. ročníku Priessnitzův pohár,
  • určit nejlepší tříčlenné družstvo.

2. Všeobecná ustanovení

Pořadatelem soutěže je Paraklub Jeseník pod záštitou Aeroklubu České republiky.

Priessnitzův pohár je zařazen do Moravského poháru, je to otevřená smíšená soutěž mužů a žen jednotlivců a 3 členných družstev v přesnosti přistání

prezentace je 13.8.2021 od 16.00 hod. do 22.00 hod. a 14.8.2021od 6.00 hod do 7.30 hod na letišti Mikulovice, okres Jeseník, během ní bude kontrolována platnost dokumentace závodníků, včetně pojištění. Zahájení soutěže 14.8.2021 v 8.00 hod.

Startovné a seskoky na závodníka je 2700 Kč, platí se v hotovosti při prezentaci. V případě předčasného ukončení závodů se vrací 340 Kč za každý neprovedený seskok.

Je možné ubytování ve vlastních stanech 80 Kč za osobu, možnost stravování je na letišti, ubytovna Aeroklubu 200 – 300 Kč/osoba a den – nabídka jen do naplnění kapacity.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic a programu po dohodě s hlavním rozhodčím.

3. Pravidla soutěže

Soutěž a seskoky budou prováděny v souladu s V-Para-1 a sportovním řádem FAI a regulemi Moravského poháru, na 6 soutěžních kol (min. 2 kola) z výšky 900 m a do síly větru 8m/s, ve 3- členných družstvech, soutěžní družstva mohou být smíšená  – muži i ženy. 

Do celkového výsledku se počítají všechny provedené seskoky, všech členů družstva.

Seskoky se započítávají i do soutěže jednotlivců, rozhodčí v souladu se soutěžním řádem povolují opakované seskoky.

Nafukovací matrace 5×5 m, měření se provádí do 1 m od středu, 0 cm – 16 cm se měří elektronicky, nula je 2 cm.

 Vítězem se stane družstvo a jednotlivec s nejnižším součtem v cm, v případě rovnosti rozhoduje o pořadí větší počet nul, případně rozskok.

Soutěž lze ukončit (v případě špatných meteorologických podmínek, technických problémů apod.) v jakékoliv části soutěže. Výsledky pak budou vyhlášeny z provedených seskoků.

4. Technické podmínky

Seskoky budou prováděny z letounu L 60

Kapitáni družstev jsou odpovědni za dokumentaci, způsobilost a výstroj družstev.

Během soutěže mohou být pořadatelem závodníci kontrolováni na alkohol a drogové látky. 

5. Časový plán soutěže

Pátek 13.8.2021

16.00–22.00                prezence, tréninkové a volné seskoky (350 Kč/seskok)

sobota 14.8.2021

6.00–8.00 prezence

8.00–8.30 rozlosování, zahájení soutěže

8.30–do západu        soutěžní seskoky, ukončení soutěže, vyhlášení výsledků

                                    ukončení, případně jeho posunutí na neděli, rozhodne pořadatel 

neděle 15.8.2021

8.00 – 16.00                           záložní termín pro dokončení soutěže

6. Ceny  

V družstvech za 1 – 3 místo, v jednotlivcích za 1 – 3 místo – peněžitá nebo věcná cena dle možností

7. Protesty 

Protesty je možno podávat do 30 min po oznámení výsledků daného kola písemně do rukou hlavního rozhodčího současně s vkladem 400 Kč a uvedením článku FAI, který byl porušen.

Při zamítnutí protestu vklad propadá pořadateli.

8. Vedení soutěže

ředitel soutěže: Pavel Balcárek

hlavní rozhodčí: Horák Ladislav

sbor rozhodčích: bude představen při zahájení soutěže

9. Kontaktní adresa

Paraklub Jeseník – Balcárek Jaroslav

Tel. 777 671 670

e-mail: jaroslav.balcarek@seznam.cz

www.paraklubjesenik.com

Propozice ke stažení: Priessnitz 2021