Stručné vyjádření ke zrušení EAC 2021 Břeclav a WAAC 2021 Hosín

To, že ME v letecké akrobacii 2021 v Beclavi a MS v letecké akrobacii kategorie Advanced 2021 v eských Budjovicích nebudou je známo již od února 2021.

Patřičný zápis z Výkonného výboru je na stránkách svazu v sekci dokumenty (zápis číslo 6 ze dne 20.1.2021, zápis č. 7 ze dne 9.2.2021 a zápis číslo 8 ze dne 24.2.2021, a samozřejmě pak závazné stanovisko Odborné sportovní komise Akrobacie ze dne 19.11.2020) – každý si to může ověřit. O této skutečnosti byli “organizátoři” i FAI ještě v únoru jasně informováni a to včetně důvodů, proč pořadatelskou smlouvu Aeroklub za stávajících podmínek nikdy nepodepíše. Aeroklub České republiky z.s. jako samostatný právní subjekt, garant a zástupce FAI pro ČR nemůže podepsat smlouvu, jejíž naplnění nemůže garantovat. 

„Organizátoři“ mistrovství přesto ve svých prohlášeních deklarovali, že obě mistrovství zorganizují a to bez účasti Aeroklubu České republiky z.s.. To však není možné. I o této skutečnosti po celou dobu věděli. 

Protože se nejedná o pro nás neznámou a navíc ani aktuální skutečnost, jsme poněkud překvapeni chováním na sociálních sítích a mediálním útokem na základě jednostranných neověřených tvrzení. Dále se pak důrazně ohrazujeme vůči útokům vedeným proti osobě prezidenta Aeroklubu  České republiky z.s. Vlastimila Dvořáka, který podle stanov vykonává vůli statutárního orgánu, tedy Výkonného výboru. A ten se jasně rozhodl a vyjádřil již v únoru 2021. 

Podrobnější vyjádření k této věci na stránky Aeroklubu připravujeme.