PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

Organizátor Aeroklub Strakonice z.s. a Tandemové seskoky Strakonice s.r.o. z pověření Aeroklubu České republiky pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH a soutěž Českého poháru v parašutismu 2021 „STRAKONICKÝ DUDÁK 2021“ 15.–18. 7. 2021

Soutěž se koná s podporou:

  • Městem Strakonice
  • Jihočeským Krajem
  • Aeroklubem České republiky
  •  MarS a.s., Jevíčko

 

1. CÍL SOUTĚŽE

a) určit vítěze otevřeného mezinárodního mistrovství v následujících kategoriích:

– muži: IA, PP, CP

– ženy: IA, PP, CP

– družstva: PP, 

– junioři: IA, PP, CP

– veteráni: IA, PP, CP

b) určit mistra ČR následujících kategoriích:

– muži: IA, PP, CP

– ženy: IA, PP, CP

– družstva: PP, 

– junioři: IA, PP, CP

– veteráni: IA, PP, CP

 

2. TERMÍN KONÁNÍ

a) neoficiální trénink     – termín po dohodě s organizátorem

b) oficiální trénink – 14.07.2021

c) soutěž – 15.07. – 18.07.2021

 

3. MÍSTO KONÁNÍ

Letiště Strakonice   

 

4. PROGRAM

Příjezd a prezentace účastníků v IA bude ve středu 14.07.2021 do 20 hodin na letišti ve Strakonicích.

Příjezd a prezentace účastníků v PP bude ve čtvrtek 15.07.2021 do 21 hodin na letišti ve Strakonicích.

Čtvrtek  15.07.2021 – individuální akrobacie 

08:00 – 9:00 zahájení a technická konference k IA

9:30 – 20:00 seskoky IA

Pátek  16.07.2021 – přesnost přistání

08:30 – 09:30 zahájení a technická konference k PP

10:00 – 20:30 seskoky PP, příp. IA

Sobota  17.07.2021 – přesnost přistání, vyhlášení výsledků

08:00 – 19:30 seskoky PP, příp. IA

20:30 – 21:00 vyhlášení výsledků

Neděle  18.07.2021 – náhradní den do 15:00

 

5. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 – seskoky budou prováděny v souladu se Směrnicí V-PARA-1 a Sportovním řádem FAI

– seskoky budou prováděny z letounů AN-2 a C-172, popř. z jiného letounu

– povoleny jsou padáky, které mají platnou certifikaci zkušebny AeČR, případně zahraničních zkušeben uznávaných AečR

– přesnost přistání bude měřena pomocí elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm

 

6. PRAVIDLA

a)  přesnost přistání – družstva:

Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 900 – 1200 m, pořadí družstev se určí losem.  

Počet kol: 8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol

Výsledky pro hodnocení družstev, jsou výsledky ze soutěže družstev. 

Hodnocení proběhne v souladu se Soutěžními pravidly pro KD.

b)  přesnost přistání – jednotlivci:

Počet kol: 8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol

Bodové hodnocení s osmi prvních kol je to, které se získá v disciplíně, přesnost přistání družstev.

nejlepších   25 % soutěžících mužů a žen po osmém kole pokračuje v semifinále,

nejlepších 50 % mužů a žen po semifinále pokračuje ve finálovém kole. 

Semifinálové a finálové seskoky budou provedeny jako seskoky dvojic. 

Hodnocení proběhne v souladu se Soutěžními pravidly pro KD. Minimální počet kol potřebný k uzavření disciplíny je 5.

c)  individuální akrobacie:

Počet kol: 4 kola, minimálně však 1 kolo pro soutěžící v KD. Bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund, potřebný k provedení komplexu plus trestné časy, udělené za nesprávně provedené obraty. Hodnocení proběhne v souladu se Soutěžními pravidly pro KD.

e) požadavky na výkon:

 Pro určení konečného umístění družstev nebo jednotlivců bude použit celkový součet bodů ze všech kol. Pro určení umístění jednotlivců a stanovení vítěze v každé jednotlivé disciplíně musí být ukončen minimální počet kol specifikovaný v těchto pravidlech. 

f) protest:

Protest musí být doručen řediteli soutěže do 60 min od vzniku sporné události písemně s odvoláním se na příslušný článek sportovního řádu s poplatkem 500,- CZK. V případě uznání protestu bude poplatek vrácen. 

g) výsledkové listiny:

V průběhu soutěže budou vyvěšené na tabuli, po skončení soutěže budou publikovány v elektronické podobě na internetu.

 

7. STANOVENÍ VÍTĚZŮ

– Samostatně budou vyhlášeni vítězové v kategorii mužů a žen, Absolutní mistr ČR v KD jednotlivců a družstev

– samostatně budou vyhlášení vítězové ve stylu za volného pádu /IA/ jednotlivců mužů a žen

– v případě shody výsledků v jednotlivých disciplínách bude pořadí stanoveno dle příslušného ustanovení Soutěžních pravidel v KD

– v případě shody výsledků v absolutním pořadí bude pořadí stanoveno dle příslušného ustanovení Soutěžních pravidel v KD

– věcné ceny, diplomy a medaile budou předány vítězům jednotlivých disciplín a absolutním vítězům v kategorii muži a ženy 

 

8. PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky k účasti na mistrovství musí být doručeny nejpozději do 30.6.2021.

Poštou: Aeroklub Strakonice, V Lipkách 96 

386 01 Strakonice

E-mailem: ak.strakonice@tiscali.cz

9. CENY

a) startovné IA 500,- CZK

b) startovné PP 500,- CZK

c) startovné IA+PP 900,- CZK

Startovné je nutno uhradit v hotovosti při registraci.

e) seskoky IA 850,- CZK /seskok

f) seskoky PP 390,- CZK /seskok

Záloha na seskoky bude vybírána při registraci v hotovosti ve výši počtu soutěžních seskoků. Vyúčtování bude provedeno po ukončení soutěže. 

 

10. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, OSTATNÍ

a) ubytování na letišti:

– možnost umístit stan nebo přívěs na předem určeném místě, poplatek za osobu a den 50,- CZK

b) ubytování mimo letiště:

– zájemce si zajistí individuálně,

– ceny se pohybují od 300,- CZK do 1400,- CZK za osobu a noc, dle druhu ubytování,

c) stravování

– možnost zajistit si individuálně v letištní restauraci (www.pizzaexpres.cz)

 

11. HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

Ředitel soutěže: Andrea Chládková

Hlavní rozhodčí: Jíří Dvořák CZ G-013

Výpočtové středisko: Jan Mayer CZ G-108

Starší disciplíny IA: Jana Matějkinová FAI–I-73

Starší disciplíny PP: Luděk Dopirák CZ G-068

Rozhodčí:                       Ladislav Horák CZ G-004

Vladimír Janek CZ G-006      

Jaroslav Nytra CZ G-012     

Oldřich Šorf CZ G-045        Jiří Václavík CZ G-056

Irena Hartmannová   CZ G-063

Ryszard Koczorowski FAI 60            

                         

                           

12. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

Andrea Chládková 774 22 33 31 e-mail: andrea.ch@seznam.cz

Petr Chládek 774 22 33 00 e-mail: ak.strakonice@tiscali.cz

 

13. PŘIHLÁŠKY

Přihlášky na soutěž a trénink (od-do) zasílejte písemně volnou formou a uveďte:

  • Jméno, příjmení, datum narození
  • Státní příslušnost
  • Kategorie, počet seskoků
  • Účast v jednotlivých disciplínách (IA, PP) 
  • Kontaktní údaje (tel., e-mail)

 

Propozice a přihláška ke stažení: Otevřené_mistrovství ČR_2021