PROPOZICE – OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU VE SKUPINOVÉ AKROBACII FS4, FF A FS KLATOVY 2021

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá Letecký Paraklub Klatovy z.s., ve spolupráci s Pink Aviation s.r.o. a Aeroklubem Plzeň Bory Otevřené Mistrovství České republiky v parašutismu v disciplínách skupinové akrobacie FS-4 a Free Fly a Free style. (dále jen MČR). 

Datum, místo konání 

MČR se bude konat ve dnech 31.7.2021-2.8.2021 na letišti Klatovy Chaloupky. 

V průběhu června až července se v rámci provozů Pink Aviation s.r.o. mohou konat tréninková soustředění na stejném místě (či jiných letištích v rámci operací Pink Aviation) z letounu, který bude použit pro MČR. Požadavky na tréninkové seskoky není nutné zasílat, pro dotazy se obraťte na manifest@pink.at či telefonicky na +420602769948. Tréninkové seskoky probíhají dle platného ceníku firmy Pink Aviation s.r.o. Data provozů lze zjistit na www.pink.at/schedule.htm. Dropzóna bude otevřena pak před soutěží od 23.7.2021, kdy lze trénovat na denní bázi. 

Cíl soutěže 

Cílem MČR je určit Mistry ČR ve skupinové akrobacii FS-4, FF a FS, a zároveň porovnat sportovní výkonnost domácích závodníků a závodníků ze sousedních zemí. V disciplínách, kde bude zahraniční účastník, bude kromě Mistra ČR vyhlášeno i pořadí v otevřeném mistrovství ČR. 

Přihlášky 

Předběžné přihlášky jsou přijímány do 25.7.2021. Předběžná přihláška opravňuje tým ke všem případným slevám, které se podaří organizátorovi získat od sponzorů závodu. 

Registrační formuláře včetně startovného musí být zaslány a uhrazeny nejpozději do 25. 7. 2021. Pozdní registrace je možná v případě volné kapacity a po uhrazení poplatku za pozdní registraci 1000,- Kč za družstvo. 

Organizátor akceptuje vyplněné přihlášky zaslané na email: manifest@pink.at 

Pokyny k platbě 

Startovné může být uhrazeno následujícími způsoby: 

• Hotově či platební kartou na letišti Chaloupky Klatovy na sportovním manifestu DZ parašutistického provozu. 

• Na účet Pink Aviation spol. s r.o. vedený u ČSOB, č.ú. 103066125/0300 s variabilním symbolem 202107 a jménem soutěžního týmu uvedeným ve zprávě pro příjemce. 

Startovné 

FS4 2500,- Kč za tým 

FF 2000,- Kč za tým FS 1500,- Kč za tým 

Všeobecná ustanovení 

MČR se může zúčastnit závodník (min.kategorie B), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP,ZP a postroje a pojištění padáku. Účast závodníků, kteří nejsou občané ČR, je možná ve všech soutěžních disciplínách a kategoriích, V disciplínách kde bude zahraniční účastník, bude vyhlášeno pořadí v Otevřeném mistrovství ČR. 

Soutěžní kategorie bude vyhlášena, pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící – družstva. 

Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI, který byl porušen spolu s vkladem 500,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

Disciplíny 

Disciplína Skupinová akrobacie FS-4 : Disciplína skupinová akrobacie RW-4 bude probíhat ve čtyřech kategoriích: AAA, AA, A a Rookies. Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu. V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva. 

Všechna soutěžní družstva provedou celkem 10 soutěžních kol. Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 3. 

Seskoky se budou provádět z letounu Skyvan SC7 z výšky 4300 m nad terénem. Po dohodě se se soutěžícími lze skákat z výšky 3200 m nad terénem, cena 30€ za ticket. 

Hodnocení bude probíhat veřejně z dodaných videozáznamů (pouze digitální videozáznam) podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení bude provádět 3-5 delegovaných rozhodčích. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y). 

Vypsané kategorie pro MČR 2021 

Kategorie AAA – ve které se losuje z plného Dive poolu pěti až šesti bodové seskoky Kategorie AA – v které se losuje z 16 tvarů a 16 bloků (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.) 4 – 5 bodové seskoky 

Kategorie A – v které se losuje z 16 tvarů a 8 bloků (2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21.) 3 – 4 bodové seskoky Kategorie Rookie – ve které se losuje jen ze 16 tvarů tříbodové seskoky.


Disciplína Freefly :
Složení družstva pro freefly je 2 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. 

Soutěžní družstva provedou celkem 7 soutěžních kol. Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 2. 

Starší rozhodčí pro disciplínu free fly bude určen odbornou komisí PARA. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y). 

Seskoky se budou provádět z letounu Skyvan SC7 z výšky 4300 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška. 

Disciplína Freestyle :
Složení družstva pro freestyle je 1 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. 

Soutěžní družstva provedou celkem 7 soutěžních kol. Minimální počet kol pro ukončení a vyhlášení vítězů je stanoven na 2. 

Starší rozhodčí pro disciplínu Freestyle bude určen odbornou komisí PARA. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y). 

Seskoky se budou provádět z letounu Skyvan SC7 z výšky 4300 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška. 

Organizační pokyny 

Ředitelem MČR v parašutismu je Jana Spěváčková. Jako hlavní rozhodčí MČR byl delegován pan Daniel Suchý. 

Protesty bude řešit jury ve složení: předseda jury – ředitel soutěže, členové – kapitáni družstev. 

Registrace závodníků bude probíhat 29. července 2021 od 16:00 do 30. července do 8:00 hod. na sportovním manifestu, uzávěrka přihlášek proběhne 29. 7. 2021 v 16:00 hodin. Každý závodník se musí registrovat osobně na sportovním manifestu a předložit ke kontrole doklady, případně jako nově příchozí na DZ Klatovy obdrží organizační pokyny k pohybu a zvykům na DZ. K registraci si přinášejte prosím manifestové karty DZ Skydive Pink Klatovy, kartu případně nově obdržíte i na manifestu. Platba probíhá formou složení hotovostní zálohy před započetím seskoků s případným pozdějším doplatkem. Před započetím seskoků lze tuto zálohu řešit i platební kartou. Kombinace platby platební kartou a hotovostně je možná, přijímáme měny €, CZK, USD. 

Žádost o vystavení faktury za seskoky hlašte na manifestu při check outu, pozdější žádosti nebudou z účetních důvodů provedeny. 

Cena seskoků 

Letenka do 4300 m – 36EUR Letenka do 3200 m – 30 EUR Kameraman – 27 EUR 

Pokud bude přiznána dotace AeČR, bude poté soutěžícím odečtena od celkové částky. Dotace je určena závodníkům, kteří se účastnili aspoň dvou kol Českého nebo Moravského poháru 2021 – ligy ESL. (Platí pro disciplínu FS4) 

Ubytování 

Ubytování je možné na letišti, cena pro 2 osoby 15 EUR, případně 5 EUR na osobu ve sdíleném pokoji. Dále je možné se ubytovat zdarma ve stanech, vlastních karavanech na letišti. Cena za elektrickou přípojku je pro soutěžící zdarma. Možné ubytování v hotelích a penzionech ve městě a okolí. Požadavky na ubytování v pokojích na DZ zasílejte mailem na manifest@pink.at nebo telefonicky na č. +420602769948. Doporučujeme zaslat požadavek co nejdříve. 

Stravování 

Stravování je možné v místní restauraci (snídaně, oběd, večeře). Po dohodě je možné zařídit obědové balíčky pro soutěžící. 

Program MČR 2021 

30.7.2021 

8,00 hod – ukončení registrace závodníků sportovní manifest 

v 09:00 hod porada, losování manifest nebo místnost rozhodčích 

v 10:00 hod slavnostní zahájení soutěže 

12:00- 20:00 závodní seskoky, předmět dohody na místě 

31.7.2021 

09,00 – 19,00 hod letiště soutěžní seskoky 

Pokud bude ukončena všechna soutěžní kola, bude mistrovství večer vyhodnoceno a vyhlášeni vítězové 

1.8.2021
Náhradní den pro nepřízeň počasí
09,00 – 19,00 hod letiště soutěžní seskoky v případě nedokončení úplného programu Organizátor se vyhrazuje vyhlásit doplňkové soutěže pro tento den.
Na setkání s Vámi se těší organizační tým MČR v parašutismu 2021. 

Propozice a přihláška ke stažení zde: