OOP – dočasně omezený prostor TORNADO

Dne 27. června 2021 obdržel ÚCL urgentní žádost Letecké služby Policie ČR o zřízení dočasně omezeného prostoru ve dnech 28. 6.– 12. 7. 2021. LS PČR na základě vyhodnocení současné situace na jižní Moravě v oblasti postižené tornádem požádala ve spolupráci s ostatními složkami IZS a AČR o omezení vzdušného prostoru pro pilotované i nepilotované lety. 

V souladu s odst. 4 § 44 zákona o civilním letectví je důvodem zřízení dočasně omezeného prostoru zvláště významný veřejný zájem pro zajištění bezpečnosti a priority státních letů LZZS při odstraňování následků živelné katastrofy, a proto se vydává opatření obecné povahy podle odst. 3 § 44b.

Do dočasně omezeného prostoru Tornado jsou povoleny lety pouze Ministerstva vnitra České republiky, lety Ministerstva obrany České republiky a lety LZZS.

Opatření je ke stažení zde: 7052_21_701 OOP_TORNADO_signed