PRODÁNO: Seznam nepotřebného majetku k odprodeji PARA – 2. kolo

PRODÁNO/SOLD

Ve druhém kolo prodeje nepotřebné techniky můžete získat položky ze seznamu za libovolnou cenu. Seznam a nabídkové ceny byly schváleny OSK Para (19.4.2021) a Výkonným výborem AeČr (Zápis 24.2.2021). 

Seznam materiálu k odprodeji v druhém kole:

PARA-Seznam-nepotřebného-majetku-k-odprodeji-2kolo

 

Možné prohlídky materiálu:
Můžete si je individuálně domluvit – ASO DUKLA PARA Letecká 1, 79601 Prostějov, tel. 724 048 864

 

Průběh prodeje: Druhé kolo prodeje je určeno opět výhradně pro členské organizace nebo jednotlivé členy AeČR. Vaše nabídky s označením zboží inventárním číslem a navrženou cenou, která může být i mnohem nižší než je navržená cena, zasílejte e-mailem na adresu majetek@aecr.cz do půlnoci 18. 7. 2021.  Po tomto datu budou předměty prodány za nejvyšší nabízenou cenu. Výše nabídek ani informace o průběhu prodeje se do data rozhodnutí o prodeji nezveřejňují, aby nedocházelo k ovlivnění průběhu prodeje. Platba je možná výhradně bankovním převodem do 5. pracovních dnů od vyrozumění o prodeji. Neprodané nebo nezaplacené předměty budou nabídnuty  dalším zájemcům v pořadí podle výše nabízené ceny, případně nabídnuty v dalším kole prodeje.