PROPOZICE: VÝCHODOČESKÁ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V LETECKÉ NAVIGACI – ZBRASLAVICE 2021

C.                 MÍSTNÍ PROPOZICE

C.1                ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Středočeská regionální soutěž v letecké navigaci se uskuteční na letišti Zbraslavice, Česká republika.

C.2               ORGANIZÁTOR

                     Letecké centrum ČR společně s místním Aeroklubem ve Zbraslavicích.

C.2.1.           VEDENÍ SOUTĚŽE

                     Ředitel soutěže:         Martin Mezera

                     Hlavní rozhodčí:        Martin HŘIVNA

                     Stavitel tratí:              Petr Vestfal

                     Předseda JURY:        Jiří Dodal

                     Člen JURY:               Marie Hřivnová

                     Člen JURY:               Martin Mezera

C.3               MÍSTO

                     Letiště Zbraslavice

C.4               TERMÍN

                     Letecká rally: 23. – 25. 7. 2021

C.5               PŘIHLÁŠKY

                     Přihlášky (viz příloha) musí být odeslány do 21. července 2021 na adresu Miloše FIALY, uvedené na Oficiálním formuláři přihlášky.

C.6               VKLAD

C.6.1            Vklad soutěžící posádky v navigační soutěži je 2 000,-Kč (s ubytováním)

                     Vklad musí být zaplacen hotově po příletu do Zbraslavic.

C.6.2            Vklady pokrývají přípravu soutěžních tratí, traťové fotografie, soutěžní mapy a organizační náklady a náklady na rozhodčí a ubytování.

C.7               LETADLA A POJIŠTĚNÍ

                     Každé letadlo musí mít platnou letecko-provozní dokumentaci a vybavení a pojistku pro škody na třetích osobách, platnou v České republice v průběhu soutěže na minimální částku, určenou směrnicemi EU.

C.8               PŘÍLETY

                     Přílety jsou v pátek 23. července 2021 do 19,00 LT

C.8               JAZYK

                     Oficiálním soutěžním jazykem bude čeština při zabezpečení překladů do angličtiny pro zahraniční účastníky.

C.9               PŘEDLETOVÉ PŘÍPRAVY

                     Všeobecná předletová příprava se uskuteční 23. července 2021  ve 21,00 LT na letišti.

                     Denní předletové přípravy budou publikovány na informačních tabulích.

C.10             ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

                     Mistrovství se budou řídit platnými Pravidly a propozicemi FAI pro leteckou rally.

C.11             SOUTĚŽNÍ MAPY

                     Pro plánování tratí a soutěže budou použity letecké mapy 1:200  000 .

C.11             DOPINGOVÁ KONTROLA

                     Může být uskutečněna podle pravidel WADA a FAI.

C.13             KORESPONDENCE A KOMUNIKACE

                     fiala@ftvs.cuni.cz , myldik.fiala@centrum.cz

C.14             DALŠÍ INFORMACE

C.14.1          ČASOVÝ PLÁN

                     23. července 2021                                Přílety do 19.00 LT

                                                                                   Briefing na letišti ve 21,00 LT

                     24. července 2021                                Soutěžní etapa č. 1

                                                                                   Soutěžní etapa č. 2

                     25. července 2021                                Soutěžní etapa č. 3 a odlety

                     Všechny časy v těchto místních propozicích jsou uvedeny v místním čase (Středoevropský letní čas = UTC + 2 hodiny)

C.14.2          UBYTOVÁNÍ

                     Ubytování bude umožněno na letišti Zbraslavice

C.14.3          STRAVA

                     Denní stravování bude zabezpečeno na letišti.

C.14.4          MÍSTNÍ DOPRAVA

C.14.5           PALIVO  AVGASS 100LL     

C.14.6           PLATBY                                  Veškeré platby budou provedeny v hotovosti.

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: