PROPOZICE: Cirrus Grand Prix 2021 LKKA

1) Termín a místo konání

24.–30. 7. 2021 Letiště Křižanov – LKKA 

 • pvodní termín 24. 7.–1. 8. jsme zkrátili kvli PMRG+PMRj 
 • v dobkonání bude na letišti paralelnprobíhat sousted 

 

2)  Organizaštáb 

  • Ředitel: Pisky 
  • Meteo: Zahry 
  • Kompjůtr: Bajča

 

3)  Web soutěže

https://www.soaringspot.com/cgp2021/ 

 

4)  Cíl a smysl závodu 

  1. Smyslem této akce je vytvoit atraktivní plachtaskou soutěž s vysokým podílem dravého závod, pohody a zábavy. 
  2. Dravé závodzajistí pravidla typu Grand Prix. Oekáváme vysokou individuální soutěživost úastník. Pestože spolu všichni kamarádíme, nechceme závod “tým”, tzn. chceme závod bez spolupráce. 
  3. Pro dosažení vysoké pohody chceme snížit organizaci na nezbytné minimum. Proto malý poet letadel a rzné zkratky, které si vtší soutěže nemůžou dovolit. Zárovechceme pohodu zaruit i vhodnou skladbou soutěžících. 
  4. Zábavu nikdo organizovat nebude, nicménletištní bar je dstojnou zárukou této kvality. 
  5. Smyslem této akce není ekonomický profit, ale otestovat a rozeběhnout atraktivní formát GP na  nejrozšířenějším monotypu v ČR. 

 

5)  Pravidla soutěže 

  1. Pravidla dle Grand Prix (FAI Sailplane Grand Prix 9.1) 
  2. Bude otevena pouze jedna tída: monotyp Std. Cirrus 15m bez vody (nanejvýš s WL,
   aby mohl i Navrc). 
  3. Soutěž je dimenzována na cca 16 letadel. 
  4. Volný grid. 
  5. Způsob a pravidla startu a cíle disciplíny budou upřesněna.
  6. Všichni soutěžící budou na stejné FRQ, vyhrazené speciálnpro CGP. 
  7. IGC budou pijímány výhradně mailem, stahování logger, SD karet apod. nebude
   organizátorem zajišťováno. 
  8. Povinný FLARM/OGN krabka s registrací na OGN a povoleným trackingem. 
  9. Tracking – pedpokládáme využití uebny AK v prbhu dne s dataprojekcí a online
   projekcí trackingu. 

 

6)  Pihlašování 

 • Pihlášení soutěžícího je možné pouze prostednictvím organizaního štábu.
 • O zařazení do soutěže rozhoduje ředitel závodu.

 

7)  Zázemí a kulturní život 

Dle aktuální anticovid situace:

 1. Letištní bar, píp. venkovní sezení k dispozici. 
 2. V Kižanovrestaurace, vietnamci, samoobsluha, eznictví, pekárna 
 3. Ve Velkém Meziíí více obchod– Penny, Kaufland, restaurace… 
 4. Množství kulturních památek v okolí 
 5. Množství cyklostezek v okolí 
 6. Rybník Kížovník pímo na letišti 

 

8) Vle

 1. Husky LKKA 
 2. Dynamic Kredoline 
 3. Morane YG 
 4. Vampire LKSN 
 5. V záloze další – Z226, Robin 

 

9) Ceny

 1. Startovné 2000 K/kluzák 
 2. Ubytování – kemp 100 K/noc/osoba 
 3. Vlek – cena není zatím pevndána, bude se odvíjet od typu vlených, cenpaliva atd.
  Naším zájmem je, aby nepevyšovala obvyklou cenu pohárových soutěží.