PROPOZICE: O CHODSKÝ ČAKAN 2021

DCIM100GOPRO

AEROKLUB PLZEŇ BORY spolu s AEROKLUBEM STAŇKOV pořádají parašutistickou soutěž s tradicí od roku 1977 „O CHODSKÝ ČAKAN“

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 • Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví
 • Startovné 2500Kč zahrnuje veškeré provedené soutěžní seskoky, v případě neuskutečnění plného programu vrací organizátor částku 300Kč za neprovedený seskok
 • Ubytování – camp bezplatně v určeném prostoru letiště Staňkov ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech, ubytování v budově (Staňkov) do vyčerpání kapacity, cena 100Kč/osoba
 • Stravování – obědy zajištěny, hradí účastníci v rámci prezentace, cena oběda 130Kč
 1. Místo a datum konání soutěže:
 2. Letiště Staňkov (LKSA), 21.,22.8.2021
 3. Prezentace, přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, popř. osobně v rámci vlastní prezentace, termín ukončení podávání přihlášek, prezentace je 21.8.2021 v 8:30hod
 4. Předpokládaný časový průběh soutěže:
 5. 8.2021, 15:00-20:00hod tréninkové seskoky, letiště Staňkov
 6. 8.2021 7:00-8:30hod prezentace, letiště Staňkov
 7. 8.2021, 9:00hod nástup soutěžících, zahájení soutěže, losování družstev
 8. 8.2021, 9:30-20:00 soutěžní seskoky
 9. 8.2021, 21:30 hod vyhlášení výsledků, gril, společné večerní posezení
 10. 8.2021 náhradní termín pro případ nepřízně počasí, apod.
 11. Technické podmínky:
 12. soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic,
 13. seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm),
 14. soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s,
 15. seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu,
 16. za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny soutěžícím není důvodem k opakování seskoku,
 17. všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům,
 18. pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz,
 19. minimální kvalifikace pro účast v soutěži není stanovena, v případě účasti parašutistů s kvalifikací „B“ a nižší je nutná přítomnost instruktora ve smyslu platných předpisů PARA (V-PARA-1,2)
 20. Pravidla soutěže:
 21. soutěž sestává ze šesti kol základní části a finálového kola, kterého se zúčastní 12 nejlepších závodníků základní části
 22. pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola
 23. seskoky budou prováděny z výšky 1000 m nad terénem
 24. dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)
 25. Stanovení vítěze:

Jednotlivci – vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

 • při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet seskoků s výsledkem 0 cm, pokud nebyly dosaženy pak s výsledkem 1 cm, popř. 2 cm,

Družstva – pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

 1. Protesty:
 2. protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 500 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
 3. podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání
 4. o protestu rozhoduje výsledek hlasování komise JURY, která je složena z kapitánů družstev a hlavního rozhodčího, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas hlavního rozhodčího

 

Propozice ke stažení zde: Propozice O CHODSKÝ ČAKAN 2021