PROPOZICE: 9. ročník SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY MĚSTA KOLÍN V AKROBACII NA KLUZÁCÍCH

Kategorie Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced. Soutěž je součástí celorepublikového Českého poháru v bezmotorové akrobacii a zároveň postupovou soutěží pro region Střední, Východní a Severní Čechy.

 

 

13.–15. 8. 2021 LETIŠTĚ KOLÍN – LKKO

 

Obecné

1.1.           Organizátor

 • Organizátorem 9. ročníku Soutěže o pohár starosty města Kolín (Kolínský pohár, KP 2021) je Aeroklub Kolín, z.s..
 • KP 2021 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2021 jako postupová soutěž pro region Střední a Severní Čechy.
 • Soutěž je zařazena do seriálu pohárových soutěží Aeroklubu České republiky.

1.2.           Termín, místo konání a program soutěže

 • Soutěž se uskuteční na letišti Kolín – LKKO.
 • Termín konání KP 2021 je 13.8. – 15.8.2021.
 • Tréninkové lety budou organizovány v pátek 13.8.2021.
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 8.2020 kontaktujte organizátora soutěže. Tréninkový camp probíhá od 1.8.2020 na LKKO. Box bude vytýčen od 7.8.2020 (dle zájmu).
 • Program soutěže:

13.8.2021 (Pátek)

Tréninkové lety, příjezdy, přílety, registrace

14.8.2021 (Sobota)

9:00

   

Briefing

10:00

18:00

soutěžní lety

20:00

 

 

vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení

16.8.2020 (Neděle)

Náhradní soutěžní den

Odlety a odjezdy

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí. V průběhu letového dne bude umožněna přestávka 30 minut na oběd.

1.3.           Pravidla

 • KP 2021 se uskuteční na základě následujících pravidel:
 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz.
  • KP 2021 se bude konat v kategoriích BAG (Basic Glider), SPG (Sportsman Glider), ING (Intermediate Glider), ADV (Advanced).
  • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.
  • Výsledky KP 2021 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně tří závodníků v kategorii.
  • Protest musí být podán písemně předsedovy Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
  • V kategoriích BAG a SPG se budou létat programy: povinná 1, povinná 2 a tajné. V kategorii ING a ADV se budou létat programy: povinná 1 nebo povolná 1 a tajné.
  • Vítězem 9. Poháru Kolína se stane soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii.

1.4.           Povolné sestavy

 • Povolné sestavy (v případě účasti v kategorii ADV) musí být odevzdány nejpozději do 12. 8. 2021 na email: aeroklub.kolin@seznam.cz .
 • Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor .seq) nebo ve formátu ARESTI VISIO. V obou případech musí být použita nejnovější dostupná verze software a sestava musí být odevzdána v kompletní formě, tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním ABC formulářem.
 • Sestavy ve formátu PDF budou akceptovány pouze ve výjimečných případech a v dostatečném předstihu. PDF musí obsahovat kompletní sestavu s formuláři ABC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.
 • Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

2.             Startovné, organizace a registrace

2.1.           Startovné

 • Výše startovného pro soutěžící je 1000 CZK.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek startovného 1000 CZK.
 • Startovné zahrnuje:
 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
  • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.

2.2.           Registrace

 • Registraci na KP 2021 proveďte nejpozději do 10.8.2021.

 

 • Registraci je možno provést volnou formou informováním organizátora na emailem, telefonicky nebo SMS. Forma není důležitá, ale včasnost přihlášení do soutěže pomáhá organizátorům připravit soutěž na vysoké úrovni.

2.3.           Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
 • Aerovlek – 1200 m – 1100 CZK
 • Aerovlek –  850 m – 800 CZK

2.4.           Ubytování a strava

 • Pro ubytování je k dispozici ubytovna nebo pensiony v okolí. Pro rezervaci nebo pomoc se zajištěním ubytování kontaktujte organizátora.
 • Stravování ve formě snídaně, obědu a večeře bude zajištěno organizátorem na letišti.
 • Ubytování rozhodčích zajišťuje a hradí organizátor.

2.5.           Rozhodčí

Hlavní rozhodčí:

Miroslav Červenka

Rozhodčí:

Petr Burda

 

Aleš Ferra

Jury:

Miroslav Červenka

2.6.           Organizační výbor

Ředitel soutěže:

Miroslav Lacina

3.             Kontakt

 • Kontaktní údaje organizátora

Hlavní kontakt:

+420 321 720 844

 

aeroklub.kolin@seznam.cz

Václav Sehnal

+420 724 069 641

Organizátor soutěže

sehnalv@seznam.cz

Miroslav Lacina

+420 777 189 173

Ředitel soutěže

Miroslav Lacina

web soutěže:

Aeroklub Kolín – Aeroklub Kolín (lkko.cz)

 • Číslo účtu: 3434565678/2010, do popisu platby uveďte příjmení a KP2021.

 

Propozice ke stažení zde: Propozice_Kolinsky_pohar_2021_v2