Zemřel Petr Vestfal

V sobotu 4. září 2021 tragicky zahynul při soutěžním letu Petr Vestfal, člen realizačního týmu reprezentace České republiky v přesném létání a letecké rally, mezinárodní rozhodčí, stavitel tratí a otec dvou malých děvčátek.

Při soustřední reprezentačního družstva, spojeném s místní navigační soutěží projevil jako mladý plachtař z Aeroklubu Česká Lípa zájem pomáhat při soustředěních reprezentantů jako pomocník a řidič s vytyčováním pozemních znaků z plachet a s různými pracemi všeho druhu, souvisejícími s leteckou navigací. Jeho zájem byl tehdejšími členy realizačního týmu s povděkem přivítán a začal se učit řemeslu rozhodčího pro motorové létání V krátké době také získal kvalifikaci rozhodčího, a protože to byl chlapec učenlivý, nechtěl zůstat jen u toho. Začal pomáhat kolegům se stavbou soutěžních tratí a aby byly jeho zkušenosti ucelené, zahájil výcvik pilota letounů pro získání průkazu PPL. Letecké navigaci zasvětil celý svůj život a po absolvování několika mezinárodních soutěží coby rozhodčí, získal brzy kvalifikaci mezinárodního rozhodčího. Významným způsobem se podílel na zavedení pneumaticko-elektronického měřícího systému soutěžních přistání, který také brilantně obsluhoval. V posledních letech se věnoval také přípravě a konstrukci soutěžních tratí, a to jak pro přesné létání, tak pro leteckou rally.  

Postupně se stal pro reprezentaci v letecké navigaci nepostradatelným. Uvážíme-li, že v sezóně se každý 2 – 3 víkend pořádá nějaká soutěž, je až neuvěřitelné, co Petr při svém civilním zaměstnání a příkladnou péčí o rodinu ještě dokázal zajistit.

Aby poznal celou problematiku i z druhé strany, tedy ze strany soutěžícího, začal také sám létat navigační soutěže, což se mu bohužel stalo osudným.

Petře, je toho hodně, co jsi za svůj krátký život dokázal, momentálně Tě zřejmě nikdo nedokáže plně nahradit ani v práci pro navigátory, ani coby milovaného manžela a starostlivého otce svých dvou děvčátek. Děkujeme Ti za vše, co jsi učinil pro reprezentaci České republiky v přesném létání a letecké rally. Nikdy nezapomeneme.

Čest Tvojí památce!

 

Letecké centrum České republiky zřídilo na podporu vdovy po Petrovi a jeho pozůstalých děvčátek Transparentní účet u FIO BANKA, na který je možné dobrovolně přispívat. 
 

Číslo účtu: 2502037822/2010

Výpis transakcí na účtu je zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2502037822

Děkujeme za pomoc!