Dětský sportovní kemp PARA srpen 2021

Stejně jako začátkem července, tak i ke konci srpna jsme se vydali na dětský sportovní kemp do oblasti Liptova na Slovensko. Tato lokalita nám poskytuje nekonečné možnosti vyžití pro aktivní talentovanou mládež.


Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, tudíž se nedostalo na plánovanou vysokohorskou procházku ani letní koupání. Bylo sychravo a teploty kolem 11-15 °C, proto jsme museli trochu obměnit program. Slunečno jsme využili ke kruhovému tréninku u místního workoutového hřiště a zahráli si ultimate frisbee. Zbylé aktivity se ale musely odehrát ve vnitřních prostorách. Vyzkoušeli jsme různé hry – logické, poznávací, týmové, na paměť a společenské. Popovídali jsem si o využití vizualizace v tréninku. Otestovali naše mozkové buňky při únikových hrách. Byli jsme se podívat na výstavu Lega a draků v Liptov Aréně, zvládli ještě jeden kruhový trénink v budově HF, a také probrali nějaká témata z branné výchovy. Ta nás v minulosti seznamovala se základy toho, jak se chovat v krizových situacích. Prošli jsme si důležitá telefonní čísla, první pomoc, ochranu při mimořádných událostech (povodně, požáry, havárie, přírodní katastrofy) a sirény. Na závěr kempu jsme dětem opět připravili všeobecně-vědomostní kvíz. Hlavní zaměření kempu však zůstává stejné. Děti se posunuly v teorii létání a především pokročily v tréninku freefly ve větrném tunelu Hurricane Factory Tatralandia. To jim umožnuje dotace od Aeroklubu ČR. Kempu se koncem prázdnin účastnilo 11 juniorů a 2 koučové. Snažíme se dětem připravit program od rána do večera a to celé bez mobilních telefonů. Ubytovaní jsme byli opět v Gazdovském dvoře u Tlačiarov, kde se nám zatím líbilo nejvíce a pro potřeby soustředění je zde super zázemí. Vše pečlivě zaznamenáváme a po akci vždy připravujeme video.

Důležitou součástí projektu je i jeho financování – čas ve větrném tunelu je totiž extrémně drahý. Projekt je podpořen z kapitoly Talent Národní sportovní agentury a z projektu Mladý sportovec Sdružení sportovních svazů České republiky. Dotace je použita pouze na tunelový čas. Zbytek nákladů hradí rodiče zúčastněných juniorů. Celkem děti odlétaly 12 hodin, z čehož vychází 1,09 h na jednoho sportovce. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se o to, aby děti čas sdílely a pokročily v tréninku ještě více. Každá minuta strávená v tunelu se počítá a pro děti je tato podpora obrovským přínosem.

Účastníci srpnového kempu:
Alžběta Opálková
Anežka Opálková
Valery Vaselkov
Vanessa Vejmolová
Daniela Šarmanová
Marie Pšeničková
Daniela Havlová
Amálie Kavanová
Sofie Šymkiv
Anastasiya Okhmat
Marie Okhmat


Za freefly ČR,
Radek Meduna