Školení Oficiálních pozorovatelů FAI pro bezmotorové létání

Vážení kolegové – Oficiální Pozorovatelé,
obracím se na vás s informací, týkající se pravidelného proškolení SŘ jak FAI, tak AeČR. Hned v úvodu vám chci sdělit, že jsme z objektivních důvodů nuceni proškolení odložit na začátek příštího roku, nejspíše do únorového termínu. Zároveň s tímto rozhodnutím vám oznamuji rozhodnutí Sportovní komise o administrativním prodloužení  platnosti licence OO do termínu konání tohoto proškolení.


Na přípravě proškolení se pracuje a podle všeho, vzhledem k tomu, že je nás 150 a ne všem se asi hodí jeden termín, budou i vzhledem ke kapacitním možnostem vypsány termíny dva. Předpokládám, že se v aeroklubech rovněž najdou noví zájemci o získání licence OP. V tomto případě žádám pověřené nebo hlavní OP aeroklubů, aby zodpovědně zvážili, koho na proškolení přihlásit. Měli by to být lidé, kteří o tuto práci mají zájem a disponují základními znalostmi SŘ, v tom hlavně základů Všeobecného dílu FAI a samozřejmě základů dílu 3 Kluzáky, v tom Dodatku C „Průvodce pro Oficiální pozorovatelé a piloty“. Prosím, aby bez znalostí těchto dvou dokumentů na proškolení noví zájemci nejezdili, na základní školení není při proškolení čas.

Přeji úspěšné ukončení letošní sezóny a těším se na setkání s vámi na proškolení, o jehož podrobnostech budete včas informování.

                                  S pozdravem
                                            Jacek Kerum