Seminář rozhodčích všech parašutistických disciplín 2021

Po Covidové přestávce Odborná sportovní komise PARA AeČR svolává seminář rozhodčích všech parašutistických disciplín. Cílem je v povinném dvouletém cyklu osvěžit pravidla, sportovní řády a další odborné znalosti nutné pro práci sportovního rozhodčího v parašutismu. Tato činnost je konána většinou na dobrovolnické bázi, avšak parašutistický sport a sport obecně by bez spravedlivých rozhodčích a sudích provozovat možné rozhodně nebylo. AeČR si práce a činnosti rozhodčích v leteckých sportech velmi váží , organizace těchto a podobných seminářů připravuje rozhodčí na další sportovní sezónu. Tedy všem rozhodčím DÍKY!
 

SEMINÁŘ ROZHODČÍCH PARA 2021

 
TERMÍN: 4. 12. 2021 od 10.00 hodin
MÍSTO: letiště Jihlava, prostory Aeroklubu Jihlava, z.s., cestovní náhrady rozhodčích a vystupujících hrazeny z rozpočtu OSK PARA AeČR, žádáme účastníky o optimalizaci využití aut
 
PROGRAM:
  1. Zahájení, úvod
  2. Sportovní komise AeČR, současné složení, cíle, ukotvení ve stanovách AeČR – Martin Chovan
  3. Sportovní řád FAI, všeobecná část – Jiří Dodal
  4. Jednání ISC FAI, změny pravidel jednotlivých disciplín 2018-2021 – Šárka Ferrerová, Jiří Blaška
  5. Nová technika KD AeČR, seznámení s obsluhou, program pro vyhodnocení výsledků – Jan Mayer, Luděk Dopirák
  6. Tunel a další „nové“ sportovní disciplíny (sportovní disciplíny disciplíny, představení, rozhodčí, význam pro sportovní parašutismus) – Šárka Ferrerová, Radek Meduna, Jan Klapka, Martin Dlouhý
  7. Soutěže 2022, kalendář, hlavní rozhodčí MČR – Bečka
  8. Různé, diskuze, průkazy rozhodčích
 
Předpokládané ukončení cca 15 hodin, počet účastníků cca 20-30 včetně vystupujících a hostů.