POZVÁNKA na řádnou Valnou hromadu Aeroklubu České republiky z.s.

Vážení členové, 
dovolujeme si vám zaslat pozvánku na IX. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky z.s. IČO 00537403 (AeČR) svolanou Výkonným výborem na základě usnesení Výkonného výboru č. 20-Per Rollam ze dne 18.10.2021 v souladu se Stanovami spolku, která se uskuteční 20. listopadu 2021 od 10 hodin.

Valná hromada Aeroklubu České republiky z.s. se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.
Návrh programu, jednacího řádu a usnesení je přílohou pozvánky, která byla odeslána 19. října 2021 na e-mailové adresy členských organizací.

Kompletní podklady pro jednání budou zaslány elektronicky nejpozději 7 dnů před zasedáním Valné hromady spolu s údaji o počtu hlasů a stavu členské základny.
Valné hromady se účastní v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím v AeČR.

Zahájení prezence účastníků Valné hromady je v 09.00, ukončení prezence je v 10.00. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezence předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu. Plánované ukončení jednání v 17 hodin.
Pro zefektivnění přípravy Valné hromady a přípravu prezence žádáme zástupce klubů o včasné projednání nominací jejich zástupců na IX. Valné hromadě a nezávazné potvrzení účasti včetně nominovaných osob do 11. 11. 2021 na e-mail vh2021@aecr.cz. Veškeré upřesňující dotazy prosím směřujte na tuto e-mailovou adresu. 

Valná hromada se uskuteční v aule Univerzity Pardubice, tedy na již známém místě. Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí. V průběhu Valné hromady bude zajištěno drobné občerstvení.